Tema 8 - Platihelmints (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Zoologia
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 15/03/2015
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

PLATIHELMINTS Lofòfors  braç amb tentacles l’interior del qual es una extensió de la cavitat celomàtica.
Presenten cilis: generen corrents d’aigua que serveixen per l’alimentació.
Trocozoos  presenten larva trocòfora: larva ciliada marina de vida lliure.
1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS Simetria bilateral Triblàstics: epidermis, gastrodermis i mesoderma.
Sense cavitat del cos (acelomats): mesoderma omple tota la cavitat.
Única cavitat: l’intestí cec incomplet, ja que no tenen anus.
Presenten cos tou aplanat dorsoventralment amb secrecions mucoses que ajuden el desplaçament. Algunes espècies tenen espícules internes.
No tenen sistema circulatori, esquelètic o respiratori (intercanvi de gasos per difusió).
Com a sistema excretor tenen protonefridis (ronyons primitius: expulsen compostos nitrogenats).
Cefalització: sistema nerviós format per ganglis cerebrals i un cordó nerviós ventral.
La majoria són hermafrodites.
Epidermis:  Formes lliures  cel·lular ciliada, amb rabdits i glàndules mucoses.
 Paràsits  tegument sinticial: sense compartimentació de cèl·lules Són depredadors: s’alimenten casi exclusivament d’altres animals.
Es troben en habites aquàtics i terrestres amb humitat.
2. REPRODUCCIÓ Reproducció asexual Fragmentació: un individu es divideix en dos o més fragments, cadascun dels quals és capaç d'esdevenir un animal complet.
Reproducció sexual Hermafrodites: busquen congènere.
Ous: segmentació espiral, desenvolupament directe (vida lliure). Formes paràsites desenvolupament més lent.
3. CLASIFICACIÓ 3.1. TURBELARIS (PLANARIES) Platihelmints de vida lliure que habiten medis d’aigua dolça i marina.
1 3.2. MONOGENS Platihelmints ectoparàsits: només presenten un hostatger (brànquies del peixos).
Opisthaptor: òrgan de fixació posterior.
Cicle reproductor: Es reprodueixen dins l’hostatger.
Posseeixen glàndula vitelina que alimenta als ous.
Realitzen la metamorfosis (larva  adult).
3.3. TREMATODES – DISTOMES Platihelmints endoparàsits: presenten més d’un hostatger.
Cicle de vida complexa: d’1 a 3 hostatger intermedis (reproducció asexual) i un hostatger definitiu (reproducció sexual). Larves molt específiques (seguir el cicle pas per pas).
Característiques estructurals: Presenten òrgans de fixació (ventoses): al voltant de la boca i en la part mig ventral.
Disposen de tegument: protecció contra enzims i anticossos i permet la captació de nutrients del hostatger.
Exemples: De la sang (dioics), del fetge d’humans i de ruminats.
2 3.4. CESTODES Platihelmints endoparàsits del intestí de vertebrats.
Cossos llargs i aplanats: - Escòlex: cap - Estròbil: conjunt de proglòtides (unitat de reproducció).
Hermafrodites (monoics): normalment autofecundació entre dos proglòtides.
No tenen boca ni tub digestiu  absorbeixen l’aliment (digerit per l’hostatger) pel tegument, amb microvellositats.
Presenten sistema muscular desenvolupat.
Exemples: tenia de la vaca, tenia del porc, tenia del quist hidatídic.
3 ...