Tema 13 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 1º curso
Asignatura Fisiologia Vegetal
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 02/11/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

FISIOLOGIA VEGETAL GLOBAL 13. MILLORA GENETICA EN PLANTES Concepte de millora: des d’un punt de vista agronòmic el terme millora implica increment de guany econòmic o ecològic. Dues maneres: - Millora ambiental: variant les condicions ambientals del cultiu (filotècniques).
Millora genètica: Canviant la varietat actual per una de nova (canvi de genotip).
Com a primera definició de millora genètica – substitució d’una varietat per una altra de nova que ens produeixi mes benefici en les mateixes condicions en les que cultivem habitualment. Això implica: - Identificació de nous genotips que produeixin més en quantitat o qualitat (en les mateixes condicions ambientals).
Disposar de mètodes de multiplicació que permetin reproduir aquests genotips en quantitats il·limitades i a un preu competitiu.
Una varietat tamponada és condicions/característiques de cultiu.
aquell genotip ideal per les teves Bàsicament la millora genètica està actualment en funció d’aquests idiotips.
Actualment s’utilitzen diversos mètodes per a la producció de noves i millors varietats: - - - SELECCIÓ: natural com a conseqüència de la lluita dels éssers vius per la pròpia existència, o bé artificial quan s’escullen aquells individus progenitors de fenotip mes favorable.
HIBRIDACIÓ: acció de fecundar dos individus de diferent constitució genètica, es a dir, creuar dos varietats o especies diferents per aconseguir reproduir en la descendència algun dels caràcters parentals.
APROFITAMENT DE MUTACIONS : que es manifesten de manera natural i espontània.
En l'evolució, la selecció natural és generalment feble, mentre que la selecció artificial quasi sempre és molt forta (només es deixen reproduir els individus més bons, per exemple el 5% millors) i això fa que la població variï genèticament molt ràpidament.
1 ...