Tema 1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Administració Pública
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 17/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Júlia Mumany Pesarrodona 1 TEMA 1: INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ CIÈNCIA POLÍTICA → Estudia el poder i la seva organització i com es prenen les decisions (partits, parlaments, com s’aproven les normes, la Constitució, etc).
CIÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ → la manera com simplementen les decisions preses a la política. Són l’eina que existeix per implementr les decisions. Es diu, doncs, que s’implementen “polítiques públiques”.
Sistema Parlamentari - Parlament → naturalesa política - Administració → naturalesa administrativa - Els governs (ministres/consellers i presidents) → naturalesa dual (política i administrativa) - Prenen decisions → fan funció política - Lideren l’administració pública, que és qui executa aquestes decisions → fan funció administrativa.
La política i l’Administració són elements complementaris d’un fenomen comú que denominem Administració pública (Waldo).
Parlar d’Aministració pública és parlar de “gestió” i parlar de política és parlar de “processos de presa de decisions” (Wilson).
On comença i on acaba el sector públic? Cal tenir en compte la frontera entre públic i privat.
- Les empreses són 100% privades.
- El conjunt d’institucions públiques tradicionals són públiques, però ocupen el 50% d’aquestes. Hi ha altres institucions públiques que la seva delimitació no està gaire clara i poden actuar de les dues maneres. Ex: TV3 → és pública però apliquen la legislació (dret) de manera privada. Estaria dins del món de les Agències o Empreses Públiques.
Júlia Mumany Pesarrodona 2 Les institucions públiques i privades funcionen de maneres diferents.
L’altra gran frontera és, dins de les públiques: on acaba el món política i comença el funcionarial.
Els polítics són definits i tenen responsabilitat política.
Els funcionaris són definits i tenen responsabilitat més “soft” i actuen per meritocràcia (oposicions).
La dualitat de personal en les AAPP - La frontera canvia en funció del país.
- Si té un component polític més elevat, és una administració menys meritocràtica → SPOIL SYSTEM. Ex: molts països de Llatino-Amèrica (Argentina) - Si el té més elevat, és més meritocràtica → MERIT SYSREM. Ex: Gran Bretanya.
- Avantatge: pot introduir un canvi radical - Inconvenient: et pot costar perquè no pots canviar la gent.
La legitimitat: •POLÍTICS: legitimitat democràtica •FUNCIONARIS: legitimitat meritocràtica Júlia Mumany Pesarrodona 3 ...