Fragmentació de paquets IP (2014)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura F.T. Fonaments Telemàtica
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 09/11/2014
Descargas 37
Subido por

Vista previa del texto

FRAGMENTACIÓ DE PAQUETS IP Autor: Anna Castán Barón Data: 09/11/2014 Versió del document: 1.0 ÍNDEX 1. Introducció..........................................................................................pàg.3 2. FragmentaciódepaquetsIpv4..............................................................pàg.3 3. Exempledefragmentació.....................................................................pàg.4 4. Referències.........................................................................................pàg.5 2 1. INTRODUCCIÓ El protocol Ipv4 ens permet fer us d'Internet juntament amb altres protocols. En aquest treball es parla sobretot de la fragmentació i del transport de datagrames. S'informa de quines són les parts modificades dels paquets en la fragmentació i també es defineix cadascuna d'aquestes parts.
Aquest treball està format per tres apartats.
Inicialment un apartat que tracta sobre la fragmentació i les seves característiques, tot seguit un apartat on es realitza un exemple de fragmentació i finalment les referències utilitzades en la realització d'aquest document.
2. FRAGMENTACIÓ DE PAQUETS IPv4 Cercant a la web indicada en el pdf, trobem el RFC original de IPv4.
Aquest document ens permet veure les característiques del protocol IPv4 i el seu funcionament.
La seva referència és: [Gon14] F. Gont, R. Atkinson, C.Pignataro, “Recommendations on Filtering of IPv4 Packets Containing IPv4 Options”, RFC 7126, February 2014.
A continuació es comenta breument en quins apartats hi ha la informació relativa a aquest tema: OPTIONS: End Of Option List: Aquesta opció s'utilitza per indicar la "fi d'opcions" en aquells casos en què el final de les opcions no coincidiria amb el final de la capçalera de protocol d'Internet. És de valor 0 en el tipus.
No operation: L'opció de no operació és bàsicament la intenció de permetre que el sistema d'enviament d'alinear les opcions següents en, per exemple, els límits de 32 bits. És e de valor 1 en el tipus.
Loose Source and Record Route: RFC 791 estableix que aquesta opció hauria d'aparèixer una vegada com a màxim en un paquet donat. Per tant, si un paquet conté més d'una opció LSRR, el que s'ha de suprimir, i aquest esdeveniment s'ha de registrar (per exemple, un comptador podria ser incrementat per reflectir la caiguda de paquets). A més, els paquets que contenen una combinació d'opcions LSRR i SSRR s'han de deixar caure, i aquest esdeveniment s'han de registrar (per exemple, un comptador podria ser incrementat per reflectir la caiguda de paquets).
És de valor 131 en el tipus.
3 Strict Source and Record Route: Aquesta opció permet que el sistema d'origen per especificar un nombre de sistemes intermedis que un paquet ha de travessar per arribar al host de destinació. A més, la ruta seguida pel paquet es registra en l'opció, i el host de destinació (sistema final) ha d'utilitzar el revers de la ruta d'accés que conté l'opció SSRR rebut. Aquesta opció és similar a l'opció Loose Font i Registre de carreteres (LSRR), amb l'única diferència que en el cas de SSRR, al camí especificat a l'opció és la ruta exacta que el paquet ha de prendre (és a dir, no hi ha altres routers intermedis se'ls permet estar a la ruta).
És de valor 137 en el tipus.
Record Route: Aquesta opció proporciona un mitjà per registrar la ruta que segueix un paquet donat.
És del tipus 7.
Stream Identifier: L'opció Seqüència Identificador originalment va proporcionar un mitjà per al 16-bits SATNET a realitzar a través de xarxes que no van donar suport el concepte corrent.
És de valor 136 en el tipus.
Internet Timestamp: Aquesta opció proporciona un mitjà per registrar l'hora en què cada sistema (o un conjunt específic dels sistemes) processa aquest datagrama, i pot gravar opcionalment les adreces dels sistemes que faciliten les marques de temps.
És de valor 68 en el tipus.
PADDING: Permet assegurar-se que la capçalera acaba en un múltiple de 32 bits.
El seu valor es 0.
3. EXEMPLE DE FRAGMENTACIÓ Aplicant el mecanisme de fragmentació de paquets IPv4 definit en l'RFC, el paquet s'envia de A fins el router, on es fragmentaran perquè s'adapti a la MTU inferior.
Com el TLenght >= MTU (1500), el router enviarà un datagrama a l'altre ordinador si el paquet té el Don't Fragment Flag.
Sinó és així farà el primer fragment: IHL = 32 bits El no de fragments = (MTU - (Header·4)) / 8 = 172 fragments More Fragment Flag canviarà a 1 i el Total Lenght a 1504 (IHL*4+Number of Fragment Blocks*8).
Llavors es tornarà a calcular el checksum i s'enviarà el fragment al següent lloc.
4 4. REFERÈNCIES [Gon14] F. Gont, R. Atkinson, C.Pignataro, “Recommendations on Filtering of IPv4 Packets Containing IPv4 Options”, RFC 7126, February 2014.
http://www.rfc-editor.org/rfcsearch.html 5 ...