TEMA 9 El mercat global de capital (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 2º curso
Asignatura Integració Econòmica
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 9: El mercat global de capital 1. El mercat internacional de capital i els guanys del comerç.
El mercat internacional de capital és el grup de països amb un mercat fortament interconnectat en què els residents d’aquests diferents països comercien divises, stocks o bons.
Tres tipus de transaccions del comerç internacional; Intercanvi de mercaderies o serveis per altres mercaderies o serveis, intercanvi de mercaderies o serveis per actius o intercanvi d’actius per altres actius.
AVERSIÓ AL RISC: (Preferència d’inversors per una inversió menys rentable però més segura), quan les persones en general tenen més aversió al risc, els països guanyen més intercanviant actius amb elevat risc.
Una de les motivacions al comerç internacional d’actius en cartera és la diversificació d’aquests, que permet reduir la variabilitat de la seva riquesa.
TIPUS D’ACTIUS INTERNACIONALS:   Instruments de deute: Obligacions i dipòsits bancaris. Especifiquen que l’emissor de l’instrument ha de pagar un valor fix sense tenir en compte les circumstàncies econòmiques.
Instruments de capital: Una proporció d’stock. És una reclamació dels beneficis d’una empresa, més que una quota fixa, i la seva rendibilitat variarà d’acord a les circumstàncies.
2. La banca internacional i el mercat internacional de capital.
Els principals comerciants al mercat internacional de capital són: els bancs comercials, les corporacions, intermediaris financers (no bancs), bancs centrals i altres agències del govern.
Gràcies a que ha crescut el mercat internacional de capital?  L’eliminació de barreres als fluxos de capital privat a través de les fronteres dels països.
 Al trilema polític, que fa referència a les tres opcions disponibles: taxa de canvi fixada, política monetària orientada vers els objectius nacionals, llibertat de moviment de capital internacional.
BANCS “DESLOCALITZATS” i COMERÇ DE DIVISES “DESLOCALITZAT” (offshore):  Banca deslocalitzada: Es tracta d’un banc situat fora del país de residència del depositant, normalment localitzat en un país amb uns impostos molt baixos (paradisos fiscals). Els avantatges són una major privacitat, baixos impostos, fàcil accés al dipòsit...
 Comerç de divises deslocalitzat: Comerç amb un banc a través de divises diferents a les pròpies del país on es troba el banc. S’anomena “Eurocurrency trading”.
  Eurodòlars: Dipòsits de dòlars localitzats fora de EEUU.
Eurobancs: Bancs que accepten dipòsits en Eurocurrencies.
El comerç de les eurodivises ha crescut per tres raons: creixement en el comerç mundial, evasió de regulacions fiscals, preocupacions polítiques.
3. Regulació de la banca internacional.
FALLIDA D’UN BANC: es produeix quan un banc és incapaç de complir les seves obligacions amb els seus depositants.
El govern intenta prevenir les fallides dels bancs a través d’una extensiva regulació de la seva banca nacional. Que fan els EEUU per prevenir les fallides?     Assegurances de dipòsits.
Requisits de reserves (coeficients de caixa; part del dipòsit que un banc deixa reservat) Requisits de capital i restriccions d’actius.
Exàmens als seus bancs.
Dificultats en la regulació de la banca internacional: L’assegurança de dipòsits es absent en la banca internacional.
L’absència dels requisits de reserva redueixen l’estabilitat del sistema bancari.
Els exàmens als bancs per veure si compleixen els requisits de capital i actius es més difícil en l’entorn internacional.
Hi ha incertesa sobre quin banc central és responsable de proporcionar assistència bancària internacional.
Cooperació internacional per tal de regular:   La banca offshore està molt desprotegida pels governs per tal de prevenir les fallides dels bancs nacionals.
Comitè de Basilea: és una organització mundial que reuneix a les autoritats de supervisió bancària, amb l’objectiu d’enfortir la solidesa dels sistemes financers.
4. Com de correcte s’ha comportat el mercat internacional de capital.
El mercat internacional de capital ha contribuït a incrementar la diversificació de les inversions en cartera des de 1970, però el grau de diversificació en realitat es petit en comparació amb les prediccions de les teories econòmiques.
Alguns observadors diuen que l’extensió del comerç internacional ha estat massa petit, però es difícil d’avaluar.
Si el mercat de capitals del món funcionés correctament, les taxes d’interès internacionals haurien de fluctuar de manera molt semblant, fet que no es veritat, ja que hi ha un gran diferencial entre les banques i monedes offshore i onshore.
...