Nours ordes monàstics (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia del Arte - 3º curso
Asignatura Art Gòtic
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 3

Vista previa del texto

Nous ordres monàstics Son aquests ordres que neixen en el segle XIII amb l’existència de les ciutats. Han de fer una vida apostòlica i evangelitzadora. Aquests son ordres que tenen vocació urbana i que s'insereixen en la ciutat per intentar fer entendre a la gent mes humil que la església no es limita a aquells individus que fan ostentació de l’església sense tenir en compte el principi de la pobresa. Son ordres mendicants perquè un dels principis que defensaven era que nomes podrien sobreviure a través de la caritat dels altres.
Captaven per sobreviure almenys en els seus orígens.
Santo Domingo Guzman Era espanyol del regne de Castella, va néixer a Burgos 1170 i va morir a Bolonya 1221.
Entre el seu naixement i la seva mort el Papa va atorgar la butlla de confirmació de la seva regla. Honori III va autoritzar l'ordre l'any 1216 i es va començar a divulgar arreu.
L'any 1234 va ser la seva canonització.
Sant Francesc d'Assis Coneguda com Framenors l'orde. Va ser canonitzat l'any 1228, molt ràpid era mot comú perquè donava molt de prestigi. S'allotjaven en cases de gent penedida. El model arquitectònic que seguiran serà el monestir.
Capella reial de Barcelona Es una capella franciscana, es com una versió en miniatura de l’església franciscana abans de que es modifiqués. El rei va decidir que el model de la seva capella fos franciscana perquè en aquest període en que es construeix la família reial era profundament franciscana, dels rigorosos i espirituals. També va desaparèixer en el segle XIX. Segueix els preceptes de pobresa.
Hospitals urbans Hospitals limitats, no tenen gaires llits, tenen una dotació bastant escassa. La dotació es en forma de bens urbans o terres que produiran collites. Eren hospitals de camí o aïllats. Els hospitals urbans son abundants sobretot a la ciutat de Barcelona.
Canceller Nicolau Rolin davant la verge, Jan Van Eyck, 1435.
Un dels grans aristòcrates de època medieval, tenim dos retrats seu verídics del Canceller Rolin, és el canceller del duc de Borgonya. Hospital de Beaune 1443, va estar en us fins a finals del segle XIX. Si veiem la planta l'element vertebrador es el claustre on estan totes les dependències al voltant. Igual que el de la Sta. Creu fins que Domenech i Muntaner va construir el de St.Pau. L'hospital de la Sta.Creu té el claustre com a element vertebrador també. Veiem com el model funciona. Això permet sanejar des del punt de vista lumínic i aire les habitacions dels malalts.
...