Principis ètics (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicometria
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 28/09/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

PRINCIPIS ÈTICS D’AVALUACIÓ PSICOLÒGICA 1. Avaluació, diagnòstic e intervencions en un context professional a. Els psicòlegs només duen a terme avaluacions, diagnòstic o intervencions dins d’un context professional.
b. Les avaluacions dels psicòlegs, recomanacions, informes i diagnòstics o apreciacions valoratives es basen en informació i tècniques suficients per a proporcionar una fonamentació adequada.
2. Competències i us apropiat d’avaluacions e intervencions a. Els psicòlegs que elaboren, apliquen, puntuen, interpreten o fan servir tècniques d’avaluació psicològica ho fan de manera que tant el procediment com la finalitat són apropiats amb la investigació i les dades existents sobre la utilitat i pertinència de les tècniques.
b. Els psicòlegs s’abstenen de l’ús inapropiat de tècniques d’avaluació, intervencions, resultats o interpretacions, i prenen mesures raonables per a evitar que altres utilitzen inadequadament la informació proporcionada per aquestes. Això inclou no facilitar les puntuacions de tests o altres dades a persones no qualificades per a aquesta informació.
3. Construcció de tests a. Els psicòlegs que construeixen i realitzen investigació amb tests i altres tècniques d’avaluació, utilitzen procediments científics i coneixements professionals actualitzats pel disseny dels tests, estandardització, validació, reducció o eliminació de biaix, i recomanacions d’ús.
4. Us de l’avaluació en general i amb poblacions especials a. Els psicòlegs que utilitzen tècniques d’avaluació, coneixen la fiabilitat, validesa, estudis d’estandardització i resultats, aplicacions adequades i usos de les tècniques que utilitzen.
b. Els psicòlegs son conscients dels límits amb els que poden fer-se els diagnòstics, judicis i prediccions sobre les persones.
c. Els psicòlegs intenten identificar les situacions en les quals determinades intervencions, tècniques d’avaluació o normatives poden no ser aplicables, o poden requerir un ajust en l’aplicació o interpretació, degut a característiques de la persona com el gènere, edat, raça, ètnia, nacionalitat, religió, orientació sexual, discapacitat, idioma o estatus socioeconòmic.
5. Interpretació dels resultats de l’avaluació A l’interpretar els resultats de l’avaluació els psicòlegs tenen en compte els diferents aspectes del tests i característiques de la persona avaluada que puguin afectar els judicis del psicòleg o reduir la precisió de les seves interpretacions. Han d’indicar qualsevol cosa que tinguin sobre la precisió o limitacions de les seves interpretacions.
6. Persones no qualificades a. Els psicòlegs no promouen l’ús de tècniques d’avaluació psicològica per part de persones no qualificades.
7. Tests obsolets i resultats desfasats dels tests a. Els psicòlegs no basen les seves avaluacions, decisions sobre la intervenció, o recomanacions, en dades o resultats dels tests que estàn desfasats en relació amb els objectius perseguits en l’actualitat.
b. De la mateixa manera, els psicòlegs no basen les seves decisions o recomanacions en mesures i tests obsolets, inapropiats per als objectius actuals.
8. Serveis de qualificació e interpretació a. Els psicòlegs que ofereixen procediments de qualificació o avaluació a altres professionals, descriuen amb precisió la finalitat, normes, validesa, fiabilitat i aplicacions dels procediments, així com qualsevol qualificació especial aplicable al seu ús.
b. Els psicòlegs escullen els serveis de qualificació e interpretació (inclosos els serveis automatitzats) basant-se en les dades sobre la validesa del programa i procediments, així com en altres consideracions pertinents.
c. Els psicòlegs mantenen la responsabilitat de l’aplicació adequada, la interpretació i l’ús dels instruments d’avaluació, tant si són ells mateixos els que puntuen e interpreten els tests, com si utilitzen serveis automatitzats o altres per a fer-ho.
9. Explicació dels resultats de l’avaluació a. A menys que se li digui a la persona avaluada amb antelació que no se li dirà el resultat del test, els psicòlegs han de garantir que es proporcioni una explicació dels resultats, utilitzant un llenguatge que pugui entendre la persona avaluada, o una altra persona autoritzada pel pacient. Independentment de que la puntuació e interpretació siguin fetes pel propi psicòleg, ajudant, o per mitjà de serveis automatitzats.
10. Manteniment de la seguretat dels tests Els psicòlegs s’esforcen per a mantenir la integritat i seguretat dels tests i altres tècniques d’avaluació, d’acord amb la llei i les obligacions contractuals, i de manera que els permeti complir amb els requisits del codi ètic.
...