Tema 12-Traumatisme craneoencefàlic (TCE) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura Fisioterapia en neurologia I
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 08/01/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 12: TRAUMATISME CRENAOENCEFÀLIC 1 CAUSES: Les principals causes del traumatisme cranioencefàlic són els accidents de tràfic (60%), seguit de les caigudes casuals, les agressions i els accidents laborals, domèstics o esportius.
1.1 TIPUS DE LESIÓNS: IMMEDIATES: COMMOCIO: Pèrdua preu de la consciència amb recuperació, sense focalitat (CCR). Perden la memòria durant un instant i no poden emmagatzemar nova informació durant un temps.
CONTUSIÓ I LACERACIÓ: Lesió tissular (contusió hemorràgica) LESIÓ AXONAL DIFUSA: per la desacceleració provoca un esquinç mecànic que es maniferstara amb una lesió axonal difusa on hi haurà una pèrdua immediata de la consciencia. Normament els axons es van estirant i arronsant i podem arribar a trencar-los si fem un moviment molt brusc.
FERIDES DE BALA FRACTURES HSA, HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR HEMATOMES: intracerebral, subdural i epidural SECUNDÀRIES: HIC: Hemorragia intracranial, és a dir, la pressió intracranial augmenta i podem tenir severes conseqüències.
TUMEFACCIÓ CREBRAL (edema) HERNIACIÓNS: uncus, amigdalas cerebel ISQUÈMIA CEREBRAL INFECCIÓNS HIDROCEFÀLIA CONTUSIÓ: Lesió per contracop, xoquem però s’afecta l’altra banda. Pot ser temporal (50%), frontal (30%), parasagital (25%) Poca incidència de pèrdua immediata de consciència.
Esquinç cortical amb sang intraparanquimatosa, més superficial que un ictus Lesió per contracop, esquinç rotacional, més fractura en la base.
LESIÓ AXONAL DIFUSA: Petequies en l’unio còrtex-substància blanca (66%), cos callós (20%), tronc cerebral i peduncle cerebelos superior.
Agrupament incontrolat de axons seguit de degeneració Walleriana. Aquesta degeneració consisteix en una degeneració neuronal secundària a una injuria que causa una disrupció entre l’axó i el cos cel·lular.
Ocorre més freqüentment en la vía piramidal (feix corticoespinal, corticoprotuberencial i cortiobulbar) però pot afectar a altres vies de substància blanca.
Pot ser deguda a la ruptura de axons, fall del transport i acumulació de òrgans generals.
RM-T2: hiperintensitat.
FERIDES DE BALA: El forat de entrada pot provocar infeccions i la bala destrossa tot el que troba amb el seu camí i molts cops el dany es irreversible. El 50% s’associen a les lesions vasculars important.
La lesió dependrà de l’energia del misil: Baixa velocitat (civils): tracte 4 vegades el tamany de la bala Alta velocitat (militars): tracte 30 vegades major 1 FRACTURES: Es trenquen els ossos del cap. N’hi ha de diferents tipus: LINEALS: Des de el lloc de l’impacte fins a la força es dissipa. En nens de < 3 és possible una fractura evolutiva per esquinç dural i quiste leptomeningi.
ENFONSAMENT: el tractament dependra de la clínica i el rang.
CONMINUTA: Associada a altres lesions. Tractament esquiroelectomia.
FRACTURES DE LA BASE: On hi ha les sortides dels parells cranials que es poden comprometre. Es manifesta en diversos signes externs: ulls en os rentador signe de battle. Major freqüència de lesions de parells cranials.
 SIGNE DE BATTLE: fractures de crani són columnes en nens i són produïdes per accidents. La majoria son accidents automobilístics o en motos) o per abús. Alguns dies després d’una fractura basal del crani es veu el signe de Battle, degut a que es possible que hagi drenatge de sang per l’orella immediatament després de que hagi ocorregut la fractura.
2. VALORACIÓ CLÍNICA: Hi ha un protocol d’avaluació davant l’actuació en un traumatisme cranioencefàlic: 3. VALORACIÓ DEL TRAUMATISME: Període de pèrdua de conciència: relació amb la gravetat.
Amnèsia posttraumàtica: relació amb la gravetat.
Causes i circumstàncies del TCE: possibles causes prèvies (hemorràgia) Cefalees i vòmits: si persisteixen es possible hemorràgia Exploració clínica: Sines sospitosos de fractura: otorràgia, rinorrea Escala de glasgou: obertura d’ulls, resposta motora... Es van restant punts depenent de les diferencies que té el pacient. El mínim és 1 i el màxim és 15. Seegons això es classifiquen els pacients segons el risc que tenen.
PUPILES: Fotomotor (podem sospitar si hi ha erniacions) Sistema motor Moviments oculars: oculovestibular, oculoencefalic Constants vitals : reacció de Cushing: HTA + bradicàrdia Signes de encavalgament EXPLORACIÓ NEUROLÒGI CA: 2 ESCALA DE GLASGOW: CONDUCTA A SEGUIR: RADIOGRAFÍA SIMPLE DEL CRANI I CERVICAL: Fractures lineals (ulls amb hematoma epidural) Fractures-enfonsament, esclat Posible neumoencéfal: fractura base + dural INGRÉS SI...: Fractures Pèrdua de conciència o amnèsia Deteriorament de la consciencia, fins i tot si només hi ha confusió Focalitat TAC: Patològic: avisar al neurocirurgià.
TIPUS DE PACIENTS: BAIX RISC Asintomàtic o cefalea lleu Sense pèrdua de consciència Sense amnèsia peritraumàtica RISC: < 8,5 de 10.000 MANEIG: Alta vigilada o ingrés per observació.
RISC MODERAT Pèrdua de conciència Cefalees, vòmits Amnèsia >6 hores Imposiblitat història Intoxicació Crisis comicial Edat > 2 anys 3 RISC ALT Nivell de consciència baix o disminuït Focalitat neurològica Lesió penetrant Fractura enfonsament CONDUCTA A SEGUIR: TC + Neurocirurgià Fractura de base Politraumatisme Lesió facial greu Lesio penetrant /enfonsament Sospita d’abus infantil MANEIG: TC + ingrés observació 3. TRACTAMENT: - Ventilació Tractament urgent dels hematomes Glasgoeu cada 4h en repòs, dejú, dieta progressiva i analgèsia Laceracións: netejaments, desbridaments i sutures Corregir hipovolemia: evitar sobrecarrega líquids Antibiòtics profilàctics Anticomicials Monitorització de la PIC (SOS) i tractament de la HIC Tractament de les fractures INTERVENCIÓNS URGENT : Forat de trepà: PIC i drenatge ventricular Twist-drill (H subdural) Craneotomia Esquirilectomía HEMATOMA EPIDRUAL: Interval llure (30%) Fractura temporal Origen arterial Normament amb fractura (85%) Augment en 48 hores (20%) Urgent Craneotomía 4 Intervenció quirúrjica, si és precisa UCI HEMATOMA SUBDURAL AGUT: Origen venós Còncau o convex Tractament urgent < 6h (mortalitat 30%) > 6hores (90%) Craniotomia MANEIG EN LA UCI: PIC Saturació O2 en el golf jugular Metabolisme cerebral, microdiálisis (lactat) Cap a 30 º PCO2 = 30-35 mmHg Hb > 9 g/l Mantenir homeòstasis Euvolemia sense glucosa Evitar hipertèrmia Descartar convulsions (EEG) COMPLICACIÓNS TARDANES: Epilepsia: 50% en factors de enfonsament Temprana (<1 setmana) o tardana (1 any) FUGUES LCR SD. POSTCONMOCIONAL LESIONS PARELLS CRANIALS HEMATOMA SUBDURAL CRÒNIC 5 ...