8. Fonaments dels cribratges (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Epidemiologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

FONAMENTS DELS CRIBRATGES 1. ACTIVITAT DE PRÀCTICA MÈDICA OMS  identificació presumptiva dels subjectes afectats per una malaltia o per una anomalia que fins aleshores havia passat desapercebuda.
Aquesta identificació es fa amb l’ajuda de proves, exàmens o altres tècniques susceptibles d’aplicació ràpida.
El cribratge és una mesura de prevenció secundària que permet: - Disminuir la incidència de complicacions derivades d’una malaltia.
- Disminuir la mortalitat per un procés.
- Augmentar la qualitat de vida de les persones afectades per una determinada patologia.
Població sana sense noció de malaltia: - Requisits ètics més estrictes.
- Riscs i efectes colaterals de les proves diagnòstiques.
- Ansietat injustificada generada.
- Tractaments/diagnòstics extres dels falsos positius.
*Creença errònia: diagnosticar de forma precoç es sempre millor.
2. HISTÒRIA NATURAL DE LA MALATIA 3.TIPUS DE CRIBRATGE 1. Cribratges universals de cribratge “mass screening”:  La prova de cribratge és aplicada a grans poblacions.
 Exemple: cribratge neonatal de fenilcetonúria i hipertiroïdisme.
2. Cribratge oportunista o ocasional “case finding”:  La prova s’aplica als pacients que van a la consulta del metge per motius que no tenen res a veure amb la patologia estudiada.
 Exemple: medicació per al colesterol en un pacient que va al metge per recollir la confirmació de la baixa laboral.
4. DIFERÈNCIES ENTRE PORVES DIAGNÒSTIQUES DE CRIBRTAGE I RUTINÀRIES DE PRÀCTICA CLÍNICA 5. PROGRAMES DE CRIBRATGE UNIVERSALS 1. Malaltia susceptible de programa de cribratge.
 Importància sanitària: o Incidència i prevalença o Gravetat, incapacitat, contagiositat.
 Història natural establerta. Curs clínic conegut i estadi presinformàtic clarament definit.
 Criteris diagnòstics establerts i mesurables.
 Existència de tractament eficaç.
 Tractament precoç millor que el tractament convencional (mortalitat/complicacions).
2. Població a fer el cribratge.
 Risc elevat per a la malaltia. Alta prevalença.
 Disposar de dades demogràfiques de la població per planificar correctament els recursos sanitaris.
 Bones relacions comunitàries i actitud cooperativa.
3. Test de cribratge.
 Fiabilitat (reproductivitat).
 Validesa  o Sensible o Específica Acceptable per al pacient (participació) o Fàcil d’aplicar o Mínim de molèsties o Segura  Cost assumible (eficiència).
4. Recursos necessaris per al programa.
 Disponibilitat de recursos suficients per arribar a tota la població diana.
 Disponibilitat de serveis assistencials de qualitat per la confirmació diagnòstica i tractament dels malalts detectats.
 Rendiment elevat en termes de casos afectats.
6. RESULTATS PER A UNA PROVA DE CRIBRATGE Paràmetres per a l’avaluació de la validesa d’una prova de cribratge/diagnòstica: Discussió: - El paràmetre més important: valor predictiu positiu (alta sensibilitat + alta prevalença).
- Sensibilitat i especificitat solen anar contraposats.
- Les proves específiques solen ser més cares.
...