TEMA1 APUNTS (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Estructura Social i Política
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 20/04/2016
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

ESTRUCTURA POLÍTICA Ester Pagès TEMA 1: POLÍTICA, LEGALITAT, LEGITIMITAT, DESOBEDIÈNCIA CIVIL.
Què és la política? La política és una activitat col·lectiva de caràcter públic. És de les activitats més importants que podem fer ja que ens afecten a la nostra vida quotidiana. És un instrument que es pot utilitzar amb diferents objectius: o o o o o Articular interessos, formular demandes i fomentar la mobilització social.
Gestionar i regular els conflictes d’interessos que puguin sorgir entre els diferents grups de la societat. Ex: distribució desigual dels recursos autonòmics. Mentre existeixin conflictes d’interessos la política serà necessària.
Fomentar el diàleg i el debat d’idees i propostes.
Prendre decisions col·lectives per consens (tothom hi està d’acord), majoria absoluta o imposició. A la pràctica no sempre s’utilitza la solució adequada per a tothom. A vegades no provoca un canvi. El resultat d’aquestes solucions pot ser: un resultat equilibrat (acceptat per tothom), o un resultat que no sigui acceptat per a tothom perquè un grup pot quedar insatisfet. Tot i això, la política obliga a tots els membres d’una societat a acceptar aquests canvis, i a vegades ho pot fer a partir de la violència, de la força.
S’amenaça a la ciutadania a utilitzar la força sinó es compleix allò que diuen. Tot i així, sempre s’intenta que les lleis aprovades siguin acceptades per una majoria, ja que així es pot aconseguir la cohesió social.
Reforçar o transformar el sistema polític i el model econòmic vigents. El resultat d’això pot ser una reforma parcial o total i a vegades una eina per destruir els sistemes polítics i els models econòmics i crear-ne uns de totalment diferents.
Els àmbits i els actors de la política Al llarg de la història, la política s’ha desenvolupat des de diferents àmbits i de manera diferent.
En la Grècia clàssica (s. V aC) es feia de manera assembleària dels ciutadans. En canvi en l’època contemporània tenim diferents institucions socials, grups polítics, ONG, mitjans comunicatius, etc. Tots aquests també fan política i influeixen en ella. Per tant, dins les societats també es pot fer una política no institucional. Hi ha relacions constats entre les institucions no governamentals i els grups polítics. Moltes vegades uns s’involucren en les activitats dels altres.
Causes del desprestigi de la política institucional.
La població no té confiança en els partits tradicionals ni confien en ells. L’interès en les institucions no governamentals ha fet que apareguin nou grups polítics que saben canalitzar els problemes de la política institucional, treien bons resultats en les eleccions. Han sabut crear un partit atractiu als ulls de la gent, que mostri el que aquesta vol veure (podemos).
A partir del 15M van sorgir aquests grups que volen restaurar la política institucional. Les causes del desprestigi de la política actual són les següents: o o Corrupció i finançament il·legal de partís polítics: en un moment en el que hi ha una gran crisis econòmica s’ha destapat molts casos de corrupció que han generat una gran indignació per part de la població. Com que aquests cassos s’han donat en els partits que han estat en el poder la gent desconfia d’ells.
Política institucional al servei del poder econòmic: als polítics se’ls hi ha acusat no actuar contra els causants de la crisis, i també de no controlar les precarietats socials que ha ESTRUCTURA POLÍTICA Ester Pagès provocat aquesta crisis. No es compleixen els drets que representa que tenim, com el dret a l’habitatge, se’ls acusa de que estan a favor de l’economia capitalista.
o Incompliments pragmàtics: no compleixen els seus programes electorals, sobretot l’incompliment dels principals punts. No hi ha cap recurs per evitar que no compleixin els programes electorals. Els representats polítics no fan un seguiment dels canvis que fan quan estan al govern (retiment de comptes : ensenyar que fas) o Banalització de la política en mitjans de comunicació. Hi ha molts tertulians que parlen sense saber res o gairebé res del què parlen. Simplifiquen temes molt complexos i això fa que la població no vegi la realitat. Aquests programes estan enfocats en l’espectacle i l’argumentació. S’han de fer debats de manera respectuosa, tots els polítics haurien de renunciar a l’espectacle.
Actituds i respostes davant el desprestigi de la política institucional o o o o o Desinterès de la població: moltes persones pensen que la política nomes porta a desgràcies (manipulació, corrupció...) Activisme social: activa a les plataformes que es fan. Amb les mobilitzacions pretenen que les institucions s’espavilin i compleixin els seus objectius.
Indignació política: 15M. Mobilització de crítica al que està passant. Indignació activa a partir de manifestacions, sortir al carrer.
Regeneració de la política: no tots els partits polítics són iguals. S’esforcen perquè no hi hagi una renúncia a l’activitat política, creuen que es necessita la regeneració. Les principals mesures per eliminar el finançament il·legal dels partits polítics és, per exemple, la reforma d’aquests, la regulació legal dels grups de pressió o d’interès, llei de transparència.... En aquest sector hi ha un grup que proposa una incorporació desl criteris ètics i morals de la política. Moralitat ñes el comportament que es considera adequat.
Poliètica transformadora: unides la moral, la ètica i la política.
...