T11. Absorció activa (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Nutrició i metabolisme vegetal
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 09/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

T11. ABSORCIÓ ACTIVA Hi ha diferències entre medi intern i medi extern. Si la concentració exterior baixa significa que la planta ha absorbit més nutrients i més aigua del necessari, per tant, la planta absorbeix de manera molt activa. Les monocotiledònies tenen menys substàncies pèptiques en la paret i les dicotiledònies en tenen més, per tant, aquestes tenen major requeriment de calci i l’absorbeix cap a l’apoplast. El fòsfor s’esgota molt ràpidament en pocs dies ja que la planta en necessita molt i l’acumula en el seu interior. No tot el contingut de la planta pot ser detectat en el jugo de la planta perquè en aquell moment pot trobar-se en diferents compartiments.
MECANISMES D’ABSORCIÓ ACTIVA Els ions per entrar dins el simplast han de travessar la membrana citoplasmàtica.
Una part pot passar per lliure difusió, a través de la bicapa lipídica, i això és important a substàncies neutres, poc polars o sense càrrega neta. Alguns dels nutrients que absorbeix la planta dins la pròpia cèl·lula en forma catiònica poden patir canvis, perdre la càrrega o canviar de valència. La majoria dels cations accedeixen via canals proteics o per proteïnes transportadores que faciliten el pas per la membrana.
Parlem de canals quan els transportadors poden regular el seu grau d’obertura però no estan acoblats a la hidròlisi de l’ATP. El seu transport sempre és a favor de gradient i quan estan oberts faciliten la difusió a favor de gradient. D’altra banda, hi ha que estan acoblats a un gasto d’energia, que aquests són transportadors que funcionen en sintonia amb ATPases de protons, bombes de protons o transportadors que ells mateixos són bombes que transporten altres ions (no protons).
La hidròlisis d’ATP li confereix energia a la planta, i aquesta és utilitzada per transportar protons en contra de gradient de concentracions creant un gradient electroquímic que afavoreix el transport de protons impulsat per aquesta energia de la hidròlisi d’ATP. Les ATPsintases utilitzen un gradient de protons que afavoreix un flux de protons a favor de gradient per sintetitzar ATP. Aquest gradient el forma la presència d’un poder reductor.
PROTEÏNES DE TRANSPORT Les bombes de protons són abundants en les plantes i les bombes sodi-potassi no són tant primordials a les plantes.
Hi ha diferents tipus de canals: els més característics són els que tenen una porta, que s’obra i es tanca, i que ve regulada per transductors de senyals. També estan els canals que es poden obrir i tancar segons la fluïdesa de la membrana.
La protó ATPasa del plasmalema té dominis transmembrana amb loops de connexió. Aquestes protó ATpasa generen una força motriu de protons que ve donada per la diferència entre la concentració de protons d’un costat i de l’altre i del propi potencial de membrana. En els diferents sistemes membranosos hi ha diferents transportadors i entre els diferents compartiments ha d’haver-hi una homeòstasis que faci que estiguin en equilibri. La protó ATPasa bombeja protons des del citoplasma fins l’apoplast. Tot i això, amb l’energia de la hidròlisi de l’ATP, bombeja els protons en contra de gradient. Aquests protons tenen tendència a entrar, i junt amb aquesta entrada, poden transportar sulfats, nitrats, ions...
TIPUS ATPases Una pirofosfatasa utilitza la hidròlisi del pirofosfat per crear un transport de protons. Les ATPsintases i les ATPases es diferencien en que unes utilitzen la formació d’ATP per crear transport i gradient electroquímic i les altres utilitzen l’energia de la hidròlisi per crear un gradient electroquímic. Hi ha també les ATPbinding cassette (ABC trasnporters), que són unes bombes tipus ABC implicades en el segrest vacuolar de metabòlits amfipàtics i xenobiòtics. Hi ha tècniques per aïllar membranes i utilitzar electrodes i mesurar així el potencial de membrana i les freqüències dins d’aquests compartiments.
...