02 - 4 - Tribunal Constitucional (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Sistema político y derecho constitucional
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

“PODER JUDICIAL” 1. CONCEPTE Es l’òrgan de l’estat que te encomanada la funció jurisdiccional, consisteix en jutjar i fer executar allò jutjat (Art. 117).
2. PRINCIPIS  Principis d’organització: - Legalitat: la llei organitza l’estructura del poder judicial i aquesta llei es la llei orgànica del poder judicial.
- Autogovern: els jutges tenen un òrgan format pels propis jutges que s’encarrega del govern del poder judicial.
 Principis de funcionament: - Unitat: significa que no hi ha jurisdiccions excepcionals i que la jurisdicció és única per tot l’estat, sense que hi pugui haver poders judicials autonòmics.
- Exclusivitat: els jutges únicament poden exercir funcions jurisdiccionals i aquesta funció nomes pot ser exercida per jutges.
- Jutge ordinari predeterminat per la llei: qualsevol ciutadà té la possibilitat de conèixer amb anterioritat a la comissió d’un fet delictiu o a la interposició d’una demanda, qui serà el jutge que coneixerà el cas.
3. ESTRUCTURA 1 “PODER JUDICIAL” 4. CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL Es l’òrgan del govern dels jutges, organitzat pel: - President del tribunal suprem.
- 20 vocals, escollits per:    10 per 3/5 del congrés.
 10 per 3/5 del senat.
10 vocals:  6 escollits entre jutges i magistrats.
 4 escollits entre juristes.
Dels 20 hi hauria 12 (per jutges i magistrats) i 8 (per juristes).
2 ...