Segona pràctica L-16 (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 39
Subido por

Vista previa del texto

Segona pràctica L/16.
I.- L’Audiència Provincial de Sevilla va dictar una sentència en la que absolia al Sr.
Pere d’un presumpte delicte contra la seguretat pública, per tràfic de drogues.
Uns dies més tard, es va posar de manifest que els Magistrats que havien dictat la sentència havien estat objecte d’amenaces telefòniques i per correu, tant en relació amb les seves persones com en relació amb familiars directes seus.
Respondre a les següents preguntes: 1) Quina validesa té la sentència dictada per aquests tres magistrats? Aquesta sentència no te validesa. És anul·lada per ple dret.
2) Quina o quines actuacions han d’emprendre els magistrats? 3) Les parts disposen d’algun mecanisme en aquest cas? II.-Respongueu, d’acord amb les normes de còmput de terminis, i tenint en compte el calendari adjunt.
1.- El jutjat número 2 de Vic ha donat trasllat d’una demanda al procurador de la part el dia 14 d’abril i li diu que disposa de 20 dies hàbils per a contestar.
Fins a quin dia pot presentar la contestació a la demanda? 14 de maig a les 15:00.
2.- La Sra. CTN ha estat requerida per tal que en el termini d’un mes aporti una documentació al jutjat. El requeriment ha estat emès el dia 1 de juny i li ha arribat a la Sra. CTN el dia 5 de juny.
Fins a quin dia pot aportar la documentació? 7 de juliol.
3.- El jutge d’Instrucció 5 de Girona ha emès una ordre d’entrada i escorcoll en un domicili en el que hi ha sospites fonamentades que s’està traficant amb drogues el dia 31 de juliol.
Quan es podrà entrar en el domicili? 31 de juliol.
4.- El jutge de primera Instància de Reus ha citat el Sr. PDF a comparèixer en el seu jutjat en qualitat de testimoni el dia 30 de juny. El Sr. PDF resideix a Lleida, i el dia 30 de juny és festa local a Lleida.
Cal que vagi al Jutjat de Reus? Si, perquè la festa local és a Lleida, no a Reus que és on ha de comparèixer.
5.- El Jutjat de primera instància 6 de Granollers ha donat un termini d’un mes al Sr.
PPP per tal que presenti un recurs. La resolució s’ha notificat al Sr. PPP el dia 28 de juliol.
Fins a quin dia pot el sr. PPP presentar el recurs? Li tocaria el 29 d’agost, però com que tot aquest mes es inhàbil, el primer dia hàbil següent és el 1 de setembre.
III.- Responeu raonadament de quin acte processal es tracta.
1. El president de l’Audiència Provincial ha establert els torns de ponències. ACORD 2. El jutge ha dictat una resolució que resol un recurs presentat contra un proveïment. AUTO O ACTA 3. La sentència dictada pel Jutge no admet recurs. SENTÈNCIA FERMA 4. El secretari informa de la recepció d’un escrit de la part. DILIGÈNCIA DE CONSTÀNCIA 5. El jutjat d’instrucció de Vic demana al Jutjat de Pau de Manlleu que citi al Sr. DVD EXHORT 6. El jutjat de Primera Instància de Granollers ordena al Registrador de la Propietat que inscrigui una resolució. MANAMENT 7. El jutjat d’Instrucció de Girona demana als Mossos d’Esquadra que li facilitin els antecedents policials del Sr. BMW. OFICI 8. El jutjat de primera instància de Mollet ordena a la Sra. VLD que deixi de posar la música alta. REQUERIMENT 9. La Sra. FGC ha rebut una notificació del jutjat que li diu que el dia 23 d’abril ha de personar-se en qualitat de testimoni. CITACIÓ A DISET 10. La Sra. FGC ha rebut una notificació del jutjat que li diu que disposa d’un mes per a personar-se i contestar una demanda. EMPLASAMENT ...