TEMA 6 - Urgències Gastrointestinals i Renals (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 3º curso
Asignatura Infermeria clinica de l'adult II
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 11/09/2017
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA DE L’ADULT II TEMA 6 – URGÈNCIES GASTROINTESTINALS I RENALS PATOLOGIES GASTROINTESTINALS DOLOR AGDOMINAL AGUT És aquells dolor abdominal que pateix la persona que fa menys d’una setmana que el pateix. La seva etiologia poden ser múltiples: - Colecistitis Apendicitis aguda Obstrucció intestinal Diverticulitis Pancreatitis aguda Úlcera perforada Còlic renoureteral Traumatisme amb ruptura de melsa, fetge, perforació víscera abdominal Isquèmia o trombosis intestinal Abcés Embaràs ectòpic – ruptura de tromba Aneurisme aorta abdominal Altres *Van a quiròfan La simptomatologia d’aquest dolor abdominal agut, que poden ser molts problemes que costa diagnosticar clarament són:          Nàusees i vòmits Diarrea Disúria Febre Pèrdua gana Distensió abdominal Alteració cardiorespiratòria Hemorràgia entèrica Malestar General Les proves diagnòstiques són Rx, ECO, AS i orina, TAC. El tractament es basarà en:         Famis i repòs relatius/absolut Control HDN i temperatura VVP + STP AS Si Cal: SNG amb aspiració contínua Control diüresis (si cal: SV) Quirúrgic si està indicat (laparotomia/laparoscòpia) Farmacològic: o Antiemètics: si SNG no caldrà o Analgèsia: no es sol donar al inici fins que no es té una orientació diagnòstica ja que amaga el diagnòstic, però hi ha qui prefereix donar-lo ja que el dolor també dificulta el diagnòstic per rigidesa abdominal.
EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI o UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA DE L’ADULT II ATB: depèn diagnòstic i si IQ (preoperatòria) Si el dolor és inespecífica es reavaluarà a les 8-10h.
APENDICITS AGUDA Patit per 7-8% de la població. Els signes i símptomes que poden evidenciar-ho són: - Dolor fosa ilíaca dreta (epigàstric, periumbulical): sord i intens, si pacient quiet Anorèxia Nàusees i vòmits posteriors al dolor Febrícula Alguns signes que ens ajudaran a diagnosticar-ho són:  Signe Blumberg: positiu si hi ha dolor a la descompressió de la FID  Signe Rousing: dolor zona afectada al pressionar sobre la no afectada (es pressiona a FIE i hi ha dolor a la FID).
 Signe Psoas: elevar extremitat inferior dret produeix dolor (quan retrocecal).
El tractament serà IQ i ATB profilàctic. La complicació més típica i letal és la peritonitis.
COLELITIASIS / COLECISTITIS En el conducte biliar hi ha la vesícula biliar on s’emmagatzema la bilis. El coledoco és el conducta biliar que s’ajunta amb al duodè. Podem trobar : - Colelitiais: pedres a la fosa biliar Coledecolitiasis: pedres al conducte colèdoco.
Colecistitis: inflamació EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA DE L’ADULT II Una colelitiasis (acabats en litiasis) no produeixen febre, són pedres en una part, en canvi, en la colecistitis (inflamació) produeix febre i és la complicació de les litiasis. Els signes i símptomes de la litiasis són:      Dolor brusc, continu, increscendo en FID i irradiat Nàusees i vòmits Taquicàrdia Augment bilirubina sèrica en sang No febre La colecistitis té uns signes i símptomes molt semblants però, a més, apareix: - Dolor intens >12-24h Febre > 38’5º Signe de Murphy: positiu si als inspirar profundament la persona té dolor.
El tractament de la colelitiasis serà:  Analgèsia (prohibida la Morfina en el tracte biliar ja que un dels efectes secundaris és que augmenta el to del tracte biliar, augmentant el dolor).
El tractament de la colecistitis serà:  Famis  ATB  IQ precoç < 72h.
COLANGITIS Complicació de la patologia anterior degut a una inflamació de tot l’arbre biliar, moltes vegades, per una litiasis al conducte coledoco. El seu signes i símptomes són la Triada de Charcot: - Dolor brusc, continuo, increscenda en FID i irradiat Augment bilirubina sèria + acòlia i colúria (femta blanca i orina amb color intens, ja que la bilis que s’excreta per la femta passa a excretar-se per orina).
Febre i tremolors Si a més a més, té xoc i confusió s’anomena la Pentada de Reynold. Les complicacions d’aquesta patologia són: - Abcés Sèpsia Xoc El tractament d’elecció és:     Analgèsia (Morfina NO) Famis ATB Descombripir via biliar: o CREP (Colangiopancreatografia retrograda endoscòpica) a les 48-72h de l’ingrés. És el tractament d’elecció i amb un catèter s’intenta desobstruir la via per poder descomprimir-la.
o Drenatge biliar percutani transhepàtic.
EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA DE L’ADULT II PATOLOGIES RENALS CÒLIC NEFRÍTIC Uropatia obstructiva aguda, el 90% són ocasionats degut a litiasis. La simptomatologia es base en:  Dolor espasmòdic paroxístic unilateral irradiat  Quadre vegetatiu  Si litiasis a prop bufeta: síndrome urinari Tipus de càlcul:    Calci (radioopac si >2mm) Urat Cistina Si el càlcul és <5mm 2/3 casos es s’expulsen de forma espontània. Les proves diagnòstiques són: - Analítica de sang (hematúria, cristalls, leucocitària, piúria, bacteriúria) Eco renal (diagnòstic diferencial Pielonefritis) Urografia Intravenosa TAC sense contrast (visualtiza litiasi < 2mm radiotransparents) El tractament es base en:          VVP AINES Analgèsics no nacròtics No donar espasmolítics Si precisa: ansiolítics, antiemètics...
Ingesta 2-3l aigua (excepte en la fase dolorosa) Aplicar calor Dieta segons composició càlcul Si sospita infecció (ATB empíric).
EMI RODRÍGUEZ CAMPRUBI PIELONEFRITIS AGUDA INFECCIONS URINÀRIA: ITU baixes UNIVERSITAT DE GIRONA CLÍNICA DE L’ADULT II ...

Tags: