botanica tema 10 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Botànica Farmaèutica
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 03/05/2016
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

Tema 10: DIVISIÓ Spermatophyta (espermatòfits). ORDENACIÓ SISTEMÀTICA.
GIMNOSPERMES I ANGIOSPERMES CARACTERISTIQUES GENERALS.
Característiques diferencials de les gimnospermes i les angiospermes: GIMNOSPERMES (no tenen fruit veritable) Hàbit (aspecte de la planta) Arbres o arbusts Ramificació Monopòdica, tija principal que creix per el seu àpex.
Branques secundaris sempre són més curtes que la tija principal.
Elements conductors Xilema amb traqueides areolades, floema amb cèl·lules cribroses Cotiledons (fulla embrional en l’embrió) Estructura fulles ANGIOSPERMES (tenen fruit veritable) Herbes, lianes, mates, arbusts o arbres Simpòdica, gemma apical funcional el primer any. El creixement es porta a terme a partir de la resta de gemmes i és de tipus asimètric.
Xilema amb tràquees o rarament traqueides (les mes evolucionades), floema tubs cribrosos i cèl·lules annexes 1 – 20 1 – 2, rarament 5 No dicòtoma Distribució de sexes Dicòtoma Esquamiformes (xiprer), aciculars (pi) i flabel·liformes (de ventall) Monoica, rarament dioica Flors Unisexuals Periant (conjunt de calze, sèpals, i corol·la, pètals. Part fèrtil de la flor) Inexistent Estams Grups de sacs pol·línics aïllats Pol·len Cap o 1 obertura Pol·linització Anemòfila, pel vent Carpels (formen el gineceu, part femenina de la flor.
Constituït per ovari, estil i estigma) Oberts. Algunes vegades no en tenen.
Morfologia de les fulles Morfologia diversa Monoica i dioica Unisexuals o hermafrodites Present, rarament inexistent Filament formant per una antera, 2 tràquees i 4 sacs pol·línics Molt variable en tots els aspectes Anemòfila, entomòfila (insectes) i hidròfila (aigua), etc.
Tancats Primordis seminals Fecundació Endosperma Fruit 1, o rarament 2, per carpel Simple Primari haploide Fructificacions (no tenen fruit veritable) 1 o més per carpel Doble Secundari triploide Fruit veritable Cal diferenciar entre els conceptes de fruit i llavor: - Llavor: primordi seminal fecundat i madur. Típic de les angiospermes Fruit: ovari fecundat i madur. Presenta mesocarp, endocarp i epicarp. Típic de les gimnospermes.
Fruits: - Simples: procedeixen d’un gineceu monocarpel·lar (un sol carpel) o pluricarpel·lar cenocàrpic (més d’un carpel i soldats) o Dehiscents: s’obren espontàniament quan són madurs. Pondem diferenciar entre els llegums i les càpsules.
o Indehiscents: maduren amb les llavors tancades en el seu interior, per tal de donar-los les llavors s’han de podrir.
 Secs: presenten un epicarpi eixut i dur. Podem distingir entre el gla i la sàmara.
 Carnosos: pericarpi suculent. Podem diferenciar entre la drupa (amb pinyol) i la baia (sense pinyol i amb llavors).
- Múltiples o col·lectius: procedeixen d’un gineceu pluricarpel·lar apocàrpic.
o Polidrupa: cada carpel dóna lloca a una drupa i s’origina un conjunt de fruits monosperms i carnosos.
- Fruits complexos: en la formació intervenen altres òrgans florals, a part dels carpels.
o Eteri: poliaqueni en que els aquenis es disposen sobre un eix desenvolupat i carnós. Exemple: maduixa.
o Pom: fruit format d’un ovari ínfer (situat per sota del calze), amb la porció externa provinent del receptacle floral. Exemple: poma.
o Cinoròdon: polinou en que les nous provenen de carpels tancats en un receptacle còncau. Exemple: rosa.
...