ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL (OIT) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 03/06/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

DRET INTERNACIONAL DEL TREBALL  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): La OIT va ser creada al 1919, com a part del tractat de Versalles que va acabar amb la Primera Guerra Mundial i amb l’objectiu de que no hi hagués una altra guerra mundial.
En l’actualitat, l’OIT està composta per 185 Estats membres. És un organisme especialitzat de les Nacions Unides, és a dir, tenen personalitat jurídica pròpia però està vinculat amb la ONU a través d’acords.
Primeres cites de la OIT: - La pau universal y permanent només pot basar-se en la justícia social.
- Existeixen condicions de treball que comporten tal grau d’injustícia, misèria i privacions per un gran número d’éssers humans, que el descontent causat constitueix una amenaça per a la pau i harmonia universals, i considera que és urgent millorar aquestes condicions.
- Si qualsevol Estat s’absté d’adoptar un règim de treball realment humà, implica un obstacle als esforços d’altres països que desitgin millorar la sort dels treballadors en els seus propis països.  Dumping social: baixar les condicions socials provocarà pèrdues per els països amb nivells humans més alts.
Principis de la OIT (no respectats sempre per tots els països): - Llibertat sindical Horari Protegir al treballador de malalties i accidents Igualtat retributiva Prevenció de l’atur Contractació de la mà d’obra Formació professional Salari digne La II Guerra Mundial va suposar una nova reunió de la OIT a Philadelphia i allà es va fer una nova declaració (1944). Aquesta declaració diu: - El treball no és una mercaderia.
La llibertat d’expressió i associació és essencial per el progrés constant.
La pobresa a qualsevol lloc és un perill per a la prosperitat de tots.
Es fa una distinció entre l’àmbit nacional i l’internacional.  la lluita per impulsar aquests principis a nivell nacional i internacional de manera constant.
El tractat de Philadelphia va proposar els següents objectius: - Plena ocupació i millora del nivell de vida.
Els treballadors han d’estar ocupats en uns llocs de treball que els permeti utilitzar millores habilitats i coneixements per el bé comú.
1 - - Impulsar les oportunitats d’aconseguir la formació professional.
Tothom té que tindre un salari mínim vital. I que els salaris han de ser una justa retribució del fruit del progrés.
Fa referencia a la relació entre treballadors i empresaris dins l’empresa.
o Reconeixement efectiu al dret a la negociació col·lectiva.
o Cooperació per aconseguir la eficiència de l’empresa.
o Col·laboració en la preparació de mesures socials econòmiques.
Aconseguir un sistema de seguretat social.
Adopció de mesures per garantir la seguretat i salut en el treball.
Al 1998 la conferencia nacional del treball va adoptar la declaració de la OIT sobre els principis i drets fonamentals del treball: - Llibertat sindical i d’associació i reconeixement a la negociació col·lectiva.
Eliminació de totes les formes forçoses o obligatòries.
Abolició del treball infantil.
Eliminació de tota forma de discriminació en l’ocupació del lloc de treball.
Al 2008 tenim la última declaració de la OIT sobre la justícia social per una globalització equitativa. Basada en el treball decent. Aquesta declaració es caracteritza en: - Respecta els principis i normes fonamentals del dret.
Garanteix unes oportunitats de treball digne i productiu.
Seguretat en el lloc de treball.
Protecció social a les famílies.
Millora de les perspectives de desenvolupament personal i d’integració social.
Llibertat d’expressió dins l’empresa.
Els treballadors han d’organitzar i participar en aquelles decisions que afecten a les seves vides.
Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
L’OIT és la única agencia de les Nacions Unides on els que manen són representants de governs, empleadors i treballadors. Aquesta estructura tripartida fa de la OIT un fòrum singular on els governs i els interlocutors socials de l’economia dels seus Estats membres poden lliure i obertament confrontar experiències i comparar polítiques nacionals. És a dir, cada país membre estarà representat per 4 delegats. Dos delegats de govern, un delegat dels empleadors i un delegat dels treballadors.
Mitjans d’acció de la OIT: 1. Acció normativa. (aprovació de normes) Es centra en els convenis i recomanacions. Els convenis es caracteritzen per ser una mena de tractats internacionals que obliguen només als estats que els ha ratificat.
Les recomanacions són unes indicacions no vinculants dirigides als estats perquè adoptin una conducta determinada.
La conferencia internacional dictarà quines matèries es gestionaran com a convenis o com a recomanacions.
2 Els convenis estableixen uns mínims, si l’Estat té una normativa que considera més favorable per als seus treballadors que el fixat al conveni, pot fixar la seva pròpia normativa.
Els estats han d’enviar informes periòdics, explicant perquè no l’han ratificat.
Tipus de convenis: Llibertat sindical - Convenis fonamentals Abolició del treball forçós Igualtat de tracte i d’oportunitats Treball infantil Política de treball - Convenis de governança o prioritaris Inspecció del treball Consultes tripartites Qui comença la proposta és el Consell d’Administració, el qual li envia a la conferencia internacional. Aquesta conferencia es composa de dos informes, el primer recull tot el que pugui existir sobre legislació i pràctica de matèria que es vulgui legislar. Aquest primer informe es sotmet a la valoració de tots els representants de cada estat. El segon informe és una proposta de text que es sotmet a la conferencia internacional del treball. Aquest procediment s’anomena “doble discussió”. Un cop acabat es transmet als estats perquè ho ratifiquin.
El procediment de “simple discussió” s’aplica en els casos d’emergència.
L’esborrany de l’oficina internacional es presenta als representants, i si aquests els aproven ja està. Els estats es posen a disponibilitat de ratificació.
2. Asistencia tècnica.
Apareix als anys 50, quan es comença a col·laborar, a ajudar i incentivar el treball decent a països en via de desenvolupament.
3 ...