Primera classe (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Introducció al màrqueting
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

MARKETING:        Projecte: model d’anàlisi d’una empresa (clients, proveïdors, despeses,...  variables clau) Canvàs: en un full  simplificació d’una empresa. Document per a fer un diagnòstic o anàlisi d’una empresa, mercat, situació en concret,...
DAFFO? WOST? Capital Risk: inversió de tercers en una companyia (socis  posen el capital, poden ser els mateixos emprenedors). Especulatiu. Condicions exigents.
Pla de Tresoreria: Document bàsic per a qualsevol empresa a nivell de control financer. Que tinc realment en diners (si un client no paga).
o Compte de resultats: guanys, pèrdues o Balanç: què tinc, què dec,...
Marketing Mix: Bases d’un Pla de Marketing. Model d’organització de les quatre P (Producte, Preu, Plaça, Promoció) Business Angel: (FFF  Friends, Fools and Families). Categoria superior com persones amb diners que inverteixen.
TEMA 1. INNOVACIÓ, MARKETING I COMUNICACIÓ 1. INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT Innovació: - Els nostres “backgrounds” previs Si no hem cursat un temari d’innovació / emprendiment el cursarem i si ja l’hem cursat homogenitzem i profunditzem en la matèria No tots hem de ser emprenendors / innovadors però saber de què va el tema és útil pel món de la empresa: o Conèixer algunes eines o Entendre què està passant CONCEPTES IMPORTANTS: emprendre i innovar. Empreniment i societat. PYMES, innovació i competitivitat.
Tipologies d’innovacions. Innovació en Serveis.
Competitivitat: una empresa és aquella que... ? EMPRENDRE I INNOVAR:   Emprendre: o “crear una nova empresa” o Nova per “oportunitat” o per “necessitat” o Les bones oportunitats sorgeixen si som capaços d’innovar Nova empresa? o Pyme (petita i mitjana empresa)... “starup” o Startup “Organització temporal en busca d’un model de negoci rentable que pot repetir-se i que és escalable” (Blank i Dorf) EMPRENDIMENT I SOCIETAT:  En el passat: o Emprendre o Innovar     o Eren activitats relativament separades (almenys des del punt de vista de les polítiques) o La visió negativa del “empresari” vs la positiva d’emprendre i innovar o La visió positiva de la creació de riquesa i feina (intangibles, motors de creixement econòmic) El reconeixement social i mediàtic Empleabilitat VS crisis En un context de globalització (per exemple, 4 anys fins ara) En context de digitalització: o Recursos per iniciar son (a priori) poc importants o Cultura digital i cicles de vida del producte EMPRENDIMENT I SOCIETAT. PERSPECTIVES CULTURALS:        Sabem que la visió anglosajona del emprenedor no és exactament la nostra L’emprendedor / empresari que aconsegueix crear una (gran) empresa d’èxit és admirat El fracàs és únicament una etapa en el camí a l’èxit En Japó, la cultura empresarial sol estar sesgada en contra de l’individualisme La gent brillant no s’arrisca a crea startups. Una gran empresa és més atractiva El paper jugat pel govern en la política econòmica i el pes de les grans corporacions condicionen fortament el canvi de model.
En Europa: o Diversitat de cultures empresarials o Amb excessiva freqüència, s’estigmatitza a la vegada el fracàs i l’èxit o Quan l’èxit empresarial ha generat amb el pas dels anys una fortuna considerable, el nou empresari milionari no sempre és objecte de la sana admiració que seria desitjable o L’empresari es situa llavors en una posició d’elevada discreció (amb casos en l’altre extrem, el de l’excessiva ostentació) PYMES, INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT:    Pymes i creació de feina Pymes i innovació (flexibilitat, creativitat,...) Emprendre en Pymes VS emprendre en projectes de I + D + i EMPRENDRE EN PYMES ENFRONT A EMPRESES DE I + D + i: EMPRENDRE EN PYMES Orientació a mercats locals / regionals Innovació no és necessària o no suposa una avantatge competitiva EMPRENDRE EN PROJECTES DE I + D + i Mercats globals o regionals L’empresa es basa en algun tipus d’innovació (tecnologia, processos, model de negoci,...) que li dóna avantatge competitiva ...