Informe PEA Romania (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Principis d'economia aplicada
Año del apunte 2014
Páginas 13
Fecha de subida 15/03/2016
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

PRINCIPALS MACROMAGNITUTS DE ROMANIA: 2012 PIB a preus de mercat 131.579,0 PIN (Producte Interior Net) 131.579,0 RNB (Renda Nacional Bruta) 129.214,4 RNBD (Renda Nacional Bruta Disponible) 131.931,6 Estalvi 28.342,2 Capacitat/Necessitat de finançament -3.948,2 PIB 131.579,0 milions d’euros Capacitat o necessitat de finançament Necessitat de finançament = -3.948.2 TAXA DE CREIXEMENT NOMINAL: TAXA DE CREIXEMENT REAL: Anys 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 UE-28 Espanya Romania 2,0 3,6 5,7 1,3 2,7 5,1 1,5 3,1 5,2 20,6 3,2 8,5 2,1 3,6 4,2 3,4 4,1 7,9 3,2 3,5 6,3 0,4 0,9 7,3 -4,5 -3,9 -6,6 2,0 -0,2 -1,1 1,6 0,0 2,3 -0,4 -1,6 0,6 TAXA MITJANA ANUAL ACUMULATIVA (TMMA): Preus corrents: Índex de volum encadenat: SALDO PÚBLIC: Saldo Públic = Ingressos públics – Despeses públiques Espanya: ANYS Romania: 2000 2001 Dèficit públic 2002 2003 2004 2005 Superàvit 2006 2007 2008 2009 Dèficit públic 2010 2011 2012 Dèficit públic SALDO PRIMARI: Saldo Primari = Ingressos públics – Despeses públiques + Interessos del deute (IDD) Espanya: ANYS 2000 Romania: Dèficit públic 2001 2002 Superàvit 2003 Superàvit 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Dèficit públic 2010 2011 2012 Dèficit públic PACTE D’STABILITAT I CREIXEMENT (PEC): Pacte d’estabilitat i creixement (PEC) REQUISISTS Deute públic/PIB > - 3% PIB Espanya: Any 2000-2007 %Deute/PIB 59,38 55,59 52,58 48,79 46,26 43,16 39,68 36,30 40,17 53,98 61,66 70,47 85,97 Anys 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % Saldo públic/ PIB -0,96 -0,55 -0,34 -0,33 -0,07 1,28 2,36 1,97 -4,51 -11,12 -9,62 -9,56 -10,63 Deute / PIB < 60% PIB Romania: Any 2002-2007 i 2012 %Deute/PIB 18,53 24,07 22,13 19,61 19,27 15,54 12,88 11,84 12,28 23,66 30,12 33,99 38,10 Anys 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % Saldo públic/ PIB -4,67 -3,49 -2,00 -1,50 -1,22 -1,16 -2,24 -2,91 -5,68 -9,03 -6,79 -5,54 -2,97 EVOLUCIÓ DEL DEUTE PÚBLIC SALDO COMERCIAL Saldo Comercial = Exportacions – Importacions Espanya: ANYS Romania: 2000 2001 2002 2003 Dèficit comercial 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Dèficit comercial Espanya: Romania: Taxa (o Propensió Taxa de Propensió coeficient) a cobertura, % a importar, d'obertura, % exportar, (TC) % (PM) (TO) % (PX) Taxa (o Taxa de Propensió a Propensió coeficient) cobertura, exportar, % a importar, d'obertura, % (TC) (PX) % (PM) % (TO) Anys 60,70 85,39 27,96 32,74 2000 46,16 75,84 19,91 26,25 63,32 79,10 27,97 35,36 2001 44,17 77,34 19,26 24,91 66,09 84,13 30,20 35,89 2002 41,95 78,62 18,46 23,49 66,92 79,52 29,64 37,28 2003 40,82 77,68 17,84 22,97 70,77 78,15 31,04 39,72 2004 41,68 73,67 17,68 24,00 65,59 74,09 27,92 37,68 2005 42,17 69,90 17,35 24,82 65,13 68,78 26,54 38,59 2006 44,04 68,05 17,83 26,20 61,71 62,34 23,70 38,01 2007 45,21 67,98 18,30 26,92 61,74 63,83 24,06 37,68 2008 43,15 69,22 17,65 25,50 55,03 80,90 24,61 30,42 2009 35,14 79,67 15,58 19,56 66,21 83,16 30,06 36,15 2010 41,49 80,00 18,44 23,05 74,51 85,99 34,45 40,06 2011 46,24 83,45 21,04 25,21 74,06 85,91 34,22 39,83 2012 47,18 89,90 22,34 24,84 EVOLUCIÓ DEL SALDO COMERCIAL ÍNDEX D’AVANTATGE COMPARATIU REVELAT 2000 Unió Europea Total_ Tots els productes Aliments, begudes i tabac Matèries primeres Combustibles minerals, lubricants i altres Productes químics i altres Altres productes manufacturats Maquinària i material de transport Altres mercaderies no classificades en el SITC 2012 EXTERIOR UE Unió Europea EXTERIOR UE -6,64 -22,35 -11,93 -3,79 -46,45 -59,55 -19,43 16,26 32,17 16,90 3,24 29,36 28,80 -52,00 -36,54 -45,65 -56,64 7,93 -57,05 -1,75 8,69 7,64 -2,85 -2,12 -26,77 -46,59 -5,51 16,41 -77,78 12,50 14,58 60,58 ...