Tema 2. Malaltie de la laringe i la cavitat toràcica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Malaltie de la laringe i la cavitat toràcica
Profesor D.L.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 29/03/2015
Descargas 10

Vista previa del texto

TEMA 2: VALORACIÓ CLÍNICA DELS TRASTRONS DE LA VEU: Els trastorns de la veu provoquen: 1. Problema estètic 2. Impediment per desenvolupament de la vida professional o individual adequat 3. Repercussió econòmica, baixa laboral. Depèn de les seqüeles aquesta serà més llarga.
DEFINICIONS I: Disfonia: alteració de les característiques acústiques de la veu. Malalties laríngies.
Disfèmia: trastorns en la fluïdesa de la parla que es manifesta per una interrupció del ritme de la parla Dislàlia: alteracions en la articulació dels fonemes, lesions òrgans perifèrics de la parla Afàsia: lesions SNC. Pèrdua completa o parcial de la facultat de expressar el pensament o de comprendre’l Dislèxia: trastorn que afecta l’aprenentatge i el desenvolupament de la lectura i escriptura Trastorns del llenguatge associats en altres alteracions: sordesa, deficiència mental, etc. Els hem de tenir en compte, i hem de mirar sempre que no es pateixi hipoacúsia.
TOT ES BASA EN INFORMES MÈDICS.
BLA BALA HISTORIA CLINICA: Ha d’oferir una perspectiva de les repercussions que el trastorn exerceix sobre el subjecte concretament: 1. Vida social 2. Act professional 3. La seva autonomia 4. Estat emocional ANAMNESIS: És la primera activitat clínica d’una consulta. Aquesta pot ser: - Intervencionista per part de l’examinador - Es deixa gran llibertat al pacient - Explicació dirigida En l’adult profunditza en els antecedents patològics Nens fer hincaapie sobre període de desenvolupament ANAMNESISS 1.
- Què li passa? Desde quan presenta els símptomes? Com són els símptomes? Què ho desencadena? La informació ha de ser ordenada per àrees, per cronologia, tractaments rebuts i resultats obtinguts.
DIAGNOSTID DE TRASTONRS DE LA VEU: Història clínica filiacions.
- Enf actual ús de la veu o Què li passa? o Des de quan? o Que ho desencadena - Antecedents patològics: estat general, estil de vida, cirurgia prèvia, fàrmacs que pren, etc.
Els fàrmacs que produeixen irritació són els broncodilatadors. I els que produeixen sequedat són els ansiolítics, diürètics i antidepressius.
Molt important per la veu son els tòxics: el tabac i l’alcohol.
SÍMPTOMES SUBEJECITUS DE PATOLOGIES LARINGES. DISFONIA - - Veu resollante Fatiga vocal. Gent gran o que te paràlisis PV, millor mecanisme que tenim per millorar veu es l’audició.
Afogament, quan tenim la mucosa inflamada Onicofàgia, disfagia.
Dolor o tensió paralairngea.
Laringospasmes. Casi sempre són aquella gent que diuen que tenen la sensació que els li falta l’aire. Sempre hem de descartar primer que no tingui problemes de reflux.
Amb els nens sempre mes que amb els adults.
Estridor. Falta d’aire. Inspiratòria acompanyades de sorolla i expiratòries son dispnea per problemes cardiopulmonar. Senore es conseqüència d’una patologia que produeixi obstrucció, que tapa i que quan respirem fem soroll.
DIAGNÒSTIC TRASTRONS DE LA VEU H.C. Antecedents familiars Exploració ORL. Completa Proves complementaries: radiologia i laboratori FINALITAT DE H.C.
Establir un diagnòstic i pronòstic Redactar un informe clínic que serveixi com a guia del tractament de comunicació entre professionals s de la medicina i per el pacient.
Logopeda bla bla balb albalbalblasl SITUACIÓ: LARINGE 1. Òrgan imparell situat a la part mitjana i anterior del coll. Superficial 2. Mòvil arrastrada per la faringe i en la fonació 3. Dimensions varien segons l’edat, el sexe i l’individu 4. Forma part de la via respiratòria i es l’òrgan fonador per excel·lència.
LARINGE: Fins: la vàlvula protectora, generació de veu Funció: obertura glotis... respiració, tancament glòtic...
Construcció anatòmica de laringe: cartílags, músculs i cartílags. NERVI RECURRENT FUNCIONS LARINGE 1. Respiratòria 2. Protectora 3. Digestiva 4. Fixadora 5. Circulatòria 6. Fonadora TRATCTAMENTS FUNCIONALS DE LA LARINGE: Laringe es òrgan protector, respiratori i fonador. Les seves alteracions donen: 1. Trastorns fonadors 2. Trastorns respiratoris 3. Trastorns de deglució 4. Trastorns de la funció de protecció Aquestes alteracions es poden presentar per separat o de forma conjunta.
Traqueoctomia es obrir una finestra per que passi l’aire directe a la tràquea. A part de poder respirar també protegeix.
...

Tags: