Tema 3. Hormones de la hipòfisis (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisiologia II
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 16/04/2016
Descargas 69
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín TEMA 3. HORMONES DE LA HIPÒFISIS.
 Hormones de la hipòfisis que veurem: - De la hipòfisis anterior o ADENOHIPÒFISIS: Oxitocina Hormona de creixement (GH) - De la hipòfisis posterior o NEUROHIPÒFISIS: Prolactina, Hormona antidiürètica o vasopressina (ADH).
Oxitocina Es regulada directament per l’hipotàlem. És essencial per al vida. La oxcitocina és transportada per la sang fins les mames. Les seves funcions són: - És la responsable del procés de lactancia.
-Indueix la contracció de les cèl·lules mioepiteliales.
- Provoca contracció rítmica de la musculatura llisa de lúter.
-Actua en el comportament maternal als animals femelles.
-Actua en el procés d’enamorament.
Hormona de creixement (GH) La hormona de creixement (GH) o també anomenada somatotropina (STH), és una hormona específica per a cada espècie diferent.
Efectes de la GH al metabolisme - Augment de la síntesi de proteïnes en totes les cèl·lules de l'organisme.
- Increment d'alliberació d’àcids grassos al teixit adipós i augment dels mateixos per tal d'obtenir energia.
- Disminució de l'índex d'utilització de glucosa en tot l'organisme.
Per tant, direm que la GH augmenta les proteïnes de l'organisme, augmenta els dipòsits de greix i manté el sucre.
La hormona de creixement es produieix durant tota la vida, però en una edat determinada ja no es creix.
Hi ha gent que pateix “acromegàlia”, aquesta malaltia es provocada per una major quantitat de secreció d’hormona del creixement.
Regulació de la hormona de creixement A nivell de l’hipotàlem existeixen dues hormones: - GHRH: Llibera hormona de creixement.
- GHIH: Inhibeix hormona de creixement.
Prolactina És una hormona que fomenta el desenvolupament de les ammes i la secreció de la llet.
Hormona antidiürètica o vasporesina (ADH) L'ADH o vasopressina és una hormona hipotalàmica que s’emmagatzema a la neurohipòfisis i que es present en la majoria de mamífers, incloent els humans..
Funcions: - Incrementa la proporció de reabsorció d'aigua en els túbuls distals i túbuls col·lectors dels ronyons.
- Disminueix la osmolaritat plasmàtica.
- Funciona com a neurotransmissor Regulació ADH: La regulació es dona per receptors de volum, els quals es troben a l’aurícula dreta, a l'aorta a la caròtida, a l'hipotàlem ... que controlen la osmolaritat.
...