Síndrome Meningi (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 14/04/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Fisiopatologia: Síndrome Meningi Definició § Conjunt de signes i símptomes que tradueixen l'existència d'un procés irritatiu, generalment inflamatori, a nivell de les leptomeninges durant el qual es poden fer malbé també gots i nervis que discorren per l'espai subaracnoïdal.
Etiologia § Infeccions - Bacterianes (Meningococo, Pneumococ, H, influenzae, BGN, Listeria, Micoplasma.
- Estafilococs, Estreptococs del grup B, ...) - Virus (Enterovirus, VIH, virus Herpes, ...) - Espiroquetes (Treponema pallidum, Lestospiras) - Paràsits (Amebes, Strongyloides) - Focus parameningeos (Abscessos, Mastriditis, Sinusitis, Trombosi venosa intracranial) - Endocarditis bacteriana Sèpsia § Hemorràgia subaracnoïdal, subdural, epidural § Neoplàsies cerebrals primàries i metastàtiques § Meningitis química § Meningitis per fàrmacs § Meningitis del Mollaret § Malalties Immunològiques - Lupus eritematós sistèmic - Malaltia de Behçet - Sarcoïdosi Símptomes i signes de sospita § Cefalea § Febre § Rigidesa de clatell Exploració diagnòstica fonamental § Examen del líquid cefaloraquidi § Punció Lumbar Manifestacions clíniques § § § § § § § § § Cefalea intensa Febre (> 39 ° C, calfreds) Nàusees i Vòmits (en escopetada) Hipersensibilitat a estímuls (Fotofòbia) Lesions cutànies (petèquies) Convulsions Alteració de la consciència (coma) Afectació de parells cranials o una altra focalitat Rigidesa de Nuca (posició en gallet) Signes de Kerning i Brudzinski Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Rigidesa de la flexió del clatell Edema de papil·la § Protrusió edematosa del disc papil·lar amb turgència venosa i esborrament dels límits.
§ Hipertensió endocraneana.
Exploracions Estudi de líquid cefaloraquidi § § § § § § Aspecte, pressió (manòmetre) Glucosa, proteïnes, cèl·lules Tincions de gram, ziehl-neelsen, tinta xinesa Cultius microorganismes Citologia (cito-centrífuga) Altres: pcr, bandes oligoclonals ...
Meningitis bacteriana Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Tractament § Tractament inicial meningitis - Corticoides - Antibiòtics § Quimioprofilaxi a contactes - Escoles bressol, escoles, residències § Tractament hemorràgia subaracnoïdal - Control pressió arterial - Corticoides Síndrome d’hipertensió endocraneana § Clínica - Cefalea, vòmits - Altres: Convulsions, VI parell, sofriment del tronc, bradicàrdia, vertigen ...
- Papil·ledema § Etiologia - LOE, trombosi sins venosos, meningitis- encefalitis, hipertensió endocranial benigna ...