Tema 4. Teixit cartilaginós (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Microbiología - 1º curso
Asignatura Histologia Animal
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 15/03/2015
Descargas 33
Subido por

Vista previa del texto

TEIXIT CARTILAGINÓS El teixit cartilaginós (o cartílag) és una forma semirígida de teixit connectiu. La seva funció principal és conferir solidesa i alhora flexibilitat a les estructures o òrgans en què s'inclou.
1. GENERALITATS El teixit cartilaginós és avascular (ni capil·lars ni vasos limfàtics) i està constituït per condròcits i matriu extracel·lular molt especialitzada amb abundant substància amorfa (conforma el 95% del volum: gel semi-sòlid). Aquesta matriu està formada per: - Fibres de col·làgena de col·lagen tipus II  aquestes són més petites. Estan sintetitzades pel condroblast i la seva funció principal és la de resistir a la pressió intermitent.
- Aglomeracions de proteoglicans i àcid hialurònic.
Trobem poques cèl·lules: els condroblasts i els condròcits.
També trobem cèl·lules condrógenas: predecessores dels condroblasts.
El teixit cartilaginós està relacionat amb el teixit ossi (locomoció).
1.1. FUNCIONS - Mantenir la forma dels òrgans (anell del cartílag en vies respiratòries).
- Recobreixen la superfície dels ossos en les articulacions.
- Es el principal teixit de suport durant les etapes del desenvolupament.
Es troben recoberts pel pericondri (beina de teixit conjuntiu dens per on difonen nutrients).
2. CLASSIFICACIÓ La classificació de les diferents varietats de cartílag es realitza en funció de la proporció en què es troben les fibres de col·làgenes i elàstiques que s'inclouen en la matriu extracel·lular.
Trobem, per tant: - Cartílag hialí: predominen fibres de col·làgena de col·lagen tipus II (articular).
- Cartílag elàstic: predominen fibres de col·lagen tipus II + fibres d'elastina.
- Cartílag fibrós (fibrocartílag): predominen fibres de col·làgena (col·lagen tipus I i II).
Els cartílags hialí i elàstic es troben envoltats pel "pericondri", de naturalesa conjuntiva densa irregular.
2.1. CARTÍLAG HIALÍ Es el més comú dels tres: - Exerceix de sosteniment estructural en tracte respiratori (laringe, tràquea i bronquis).
- Fonamental en el creixement dels ossos llargs, ja que al llarg del desenvolupament de l'individu aquest se substitueix per os.
1 Posseeix una matriu extracel·lular homogènia molt hidratada (80% és aigua): - Fibres de col·lagena (80-90% són del tipus II) - Ácid hialirónic + proteoglucans (condrotín-sulfat i agrecano).
- Proteïnes multiadhesivas: mantenen unides les cèl·lules a la matriu (família de les fibronectinas): condronectina 2.1.1. Tipus cel·lulars Les cèl·lules del teixit cartilaginós tenen un creixement aposicional (de dalt a baix). Primer trobem les cèl·lules condrogéniques (provenen del teixit conjuntiu: pericondri) que es diferencien en condroblasts. Quan aquests han generat la matriu extracel·lular es diferencien en condròcits.
Els condròcits són, llavors, condroblasts envoltats de matriu. Aquests posseeixen un gran nucli, capacitat de divisió i poden sintetitzar components de la matriu.
Presenten dos tipus de divisions: - Dóna lloc a grups isogènics axials (es localitzen en el teixit ossi).
- Dóna lloc a grups isogènics radials.
Aquests grups es fiquen en un forat (llacuna o condroplast) de la matriu cartilaginosa quedant unida a aquesta mitjançant proteïnes adhesives. Hi ha fibres de col·làgena envoltant als grups, creant una malla que s'entrellaça per delimitar la matriu.
Dins del grup isogènic detectem un canvi de tonalitat a tenyirho amb H-E degut a la densitat dels components. Podem diferenciar tres tipus de matriu: - Capsular: just al voltant de cada cèl·lula (vermell a la imatge). És rica en proteoglicans.
- Territorial: al voltant de les cèl·lules del grup isogènic (rosa fort).
- Interterritorial: la resta. Com més ens allunyem, més col·lagen hi ha.
Posterior a la matriu trobem el pericondri. Aquest està compost per teixit conjuntiu dens irregular i posseeix la funció de conservació i creixement (aposicional) del cartílag, sent ell el que aporta els nutrients. Observem dues capes en el pericondri: - Capa fibrosa externa (més lluny del cartílag): col·lagen tipus I, fibroblasts i vasos sanguinis.
- Capa cel·lular interna que comunica amb el teixit cartilaginós. Hi ha cèl·lules condrogèniques.
2 2.2. CARTÍLAG ELÀSTIC El cartílag elàstic proporciona sosteniment flexible a les zones auditives (pavelló auditiu, conducte auditiu extern i trompa d’Eustaqui).
Al igual que l’hialí, està revestit de pericondri.
La matriu extracel·lular està composta per 50% de fibres de col·làgena (tipus II) i 20% de fibres d’elastina que formen una xarxa densa i ramificada. No hi ha tanta abundància de matriu.
Els condròcits són més grans i abundants, de manera que la densitat d'aquest teixit és alta. Les cèl·lules estan més aïllades entre elles i separada per matriu (no isogèniques).
2.3. CARTÍLAG FIBRÓS O FIBROCARTÍLAG És un cartílag amb aspecte de teixit conjuntiu. El trobem en regions sotmeses a forces externes de compressió i distensió: - Discos intervertebrals - Discos articulars - Menisc - Insercions tendinoses La matriu està composta per col·làgena tipus I i II. Aquest tipus de cartílag no presenta pericondri, de manera que els nutrient arriben a través del líquid sinovial.
Hi ha molt poques cèl·lules, per contra abunden les fibres (per amortiguar la pressió).
3 ...