CONTRACTACIÓ PUBLICITÀRIA (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Dret i comunicació
Profesor A.V.V.
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 26/03/2015
Descargas 1
Subido por

Descripción

Apunts del 1r quatrimestre de dret:

1. L'ORDENAMENT JURÍDIC
2. LA PROTECCIÓ CIVÍL DEL DRET A L’HONOR, INTIMITAT I PROPIA IMATGE
3. CONTRACTACIÓ PUBLICITÀRIA
4. LLEI DE LA PUBLICITAT/DEL DRET PUBLICITÀRI
5. LLEI DEL DRET A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
6. DRET DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Vista previa del texto

CONTRACTACIÓ PUBLICITÀRIA  3. ​ ● Tots  els  contractes  estan  regulats a  la  llei  (article  7.22.  Son  bilaterals (hi intervenen 2  parts),  concenssuals (les 2 parts mostren consentiment) i onerosos (no són gratuïts; hi  ha compensació econòmica darrere).  ● (Article 8.) Els subjectes que hi intervenen son:   1. Enunciant:  és  la  persona  física  (Ex:  esportista,  artista…)  o  jurídica  (Ex:  empresa,  entitat…)  a  favor  /  interés  de  la  qual  es  fa  la  publicitat. És l’empresa  que es publicita.  2. Agència  publicitària:  persona física o jurídica que es dedica professionalment a  preparar / executar la publicitat. Poden ser persones o empreses.  3. Mitjans  de  comunicació:  persona  física  o  juridica, pública  o privadaque difón la  publicitat en qualsevol suport.  ● Com  que la llei no diu res dels contractes s’ha de mirar el Codi Civil. Aquest recomana  (gairebé obliga a) fer­los per escrit, tot i que també poden fer­se oralment    ● Hi ha 2 clausules que MAI poden posar­se en el contracte:  1. Clausula d’exuneració de responsabilitat enfront de tercers (Article 11).   2. Clausula  de garentiment econòmic (Article 12). (Ex: Cap agència pot assegurar  que amb la campanya les vendes incrementaran…)    ...