Apunts de televisió (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Taller de televisió
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 17/06/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tipologia plans - PPP - PP 1/4 - PD - PM 1/2 - PA 3/4 - PS 1 - PG - GPG Plans conjunts Angulacions: Eix òptic i eix de mirada a l’alçada Angular la càmera és posar eix òptic per sobre/sota de l’eix de mirada - Picat (eix òptic > eix mirada) - Contrapicat( eix òptic < eix mirada) No es poden fer gratuïtament, la memòria perceptiva acumulada provoca picat  visió adult sobre un nen. Contrapicat  visió nen sobre adult.
Angulació 90º  Pla zenital Moviments de càmera - Panoràmica o Horitzontal o Vertical - Travelling - Travelling òptic (fet amb el zoom) ZOOM 50m  percepció ull humà < 50m  Gran angular >50m  Teleobjectiu Llenguatge audiovisual És un llenguatge sensorial de l’emissor al receptor amb àudio i imatge Existeixen dos àrees: - Àrea abstracta - Àrea emocional-sensorial Quan llegim llenguatge audiovisual, primer activem l’àrea emocional-sensorial i els enviem a l’àrea abstracta per poder reflexionar sobre allò que he vist i sentit. El seu funcionament és a la inversa del llenguatge escrit.
El que cal fer per fer un audiovisual és posar-se en el lloc del receptor i pensar en els elements visuals i sonors que poden impactar.
El llenguatge audiovisual és de 2D. Per a que el receptor rebi l’espai com a 3D hi ha diferents elements. La composició, la il·luminació i les tècniques de projecció.
GUIÓ Pla Suma de plans  escena Suma d’escenes  seqüència Estructura narrativa: - obertura - desenvolupament - desenllaç Pla: des de que s’inicia la grabació fins que es para. Pot passar per diferents tamanys de pla.
Escena És una acció que passa en un lloc, en un temps continu.
S’enumeren les seqüències i les escenes. Cada seqüència té varies escenes. Les escenes s’enumeren continuades des de l’escena 1.
A una seqüència es pot explicar el temps lineal o fragmentat. És a dir, una acció és pot explicar amb tot el temps gravat o només amb alguns moments.
Guió literari Espai Seq1 Esc. 1 Esc. 2 Temps Acció So Temps Acció So Seq2 Esc.3 Esc.4 Guió tècnic Espai Seq1 Esc. 1 Esc. 2 Seq2 Esc.3 Esc.4 Com Descripció plans COMPOSICIÓ ESTÀTICA Regle Terços 1 2 2 4 Figura/Fondo Controlar el fons per vigilar que no s’enganxi i el color destaqui Fugues/Perspectiva Les horitzontals aplanen Diagonals donen punt de fuga i dimensió Intencionalitat línies horitzontals i verticals Línies verticals fan reixa, barrera. Allarguen alçada visual.
Línia horitzontal dimensionen l’horitzó. Allarguen amplada visual.
L’horitzó es pot col·locar diferent depenen de la intencionalitat del centre d’interès. Interès en primer terme, horitzó al terç superior. Interès en l’aire (ex.
núvols), horitzó terç inferior.
COMPOSICIÓ MOVIMENT En les imatges en moviment, és més complicat mantenir la composició. Cal controlar els eixos d’acció EIXOS D’ACCIÓ Eix imaginari de 180º. Sempre les càmeres en la mateixa banda de l’eix.
...