Modul 3. Paranys de disseny (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Ingeniería Informática - 2º curso
Asignatura Disseny de Bases de Dades
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 12/10/2014 (Actualizado: 19/05/2015)
Descargas 4
Subido por

Descripción

Resumen dels Paranys de disseny del Modul 3

Vista previa del texto

Reconsideració  del  model  conceptual:  paranys  de  disseny     El  disseny  lògic  és  una  etapa  intermèdia  de  les  que  componen  el  procés  de   desenvolupament  d’una  base  de  dades.     Ventall     Diem  que  hem  caigut  en  el  parany  del  ventall  quan  un  dels  tipus  de  relació  és  derivat   dels  altres  dos  i,  en  no  voler  incorporar  el  derivat  en  l’esquema  conceptual,  ens   equivoquem  i  n’eliminem  un  dels  que  no  ho  és.       Figura  1.  Si  una  orquestra  interpreta  alguna  obra  i  un  director  dirigeix  aquella   orquestra,  el  director  dirigeix  l’obra.  És  a  dir,  el  tipus  derelació  conductsWork  és   derivat  a  partir  dels  altres  dos.   El  l’exemple,  no  sabem  quina  orquestra  ha  interpretat  cada  obra.         Tall     Aquest  altre  parany  es  presenta  en  la  mateixa  situació  que  el  del  ventall:  quan  tres   tipus  d’entitat  estan  relacionats  per  tres  tipus  de  relacions  binàries  (1..*),  un  dels  quals   és  derivat  dels  altres  dos.     Diem  que  hem  caigut  en  el  parany  del  tall  quan,  en  no  voler  incorporar  el  tipus  de   relació  derivat  en  l’esquema  conceptual,  ens  equivoquem  i  n’eliminem  un  dels  que  no   ho  és.  En  aquest  cas,  la  conseqüència  és  que  la  informació  sobre  la  relació  entre   objectes  de  les  entitats  que  no  han  quedat  directament  relacionades  queda   supeditada  a  l’existència  d’algun  objecte  de  la  tercera  entitat  per  a  fer  de  pont.       Pèrdua  d’afiliació     Diem  que  hem  caigut  en  el  parany  de  pèrdua  d’afiliació  quan  en  comptes  de   representar  un  tipus  de  relació  ternària,  representem  els  tipus  de  relacions  binàries   que  se’n  deriven.       Si  suposem  que  en  el  món  real  modelitzem  el  fet  que  C.Abbado  ha  dirigit  l’orquestra   de  St.  Martin  in  the  Fields  interpretant  la  Simfonia  del  Rellotge  de  Haydn,  que  H.  Von   Karajan  ha  dirigit  l’OCB  interpretant  la  Simfonia  del  Rellotge  i  que  C.  Abbado  ha  dirigit   l’OCB  interpretant  la  cinquena  simfonia  de  Mahler,  les  instàncies  seran  les  que  es   veuen  a  la  figura  5.  Però  a  la  vista  de  les  instàncies,  podríes  pensar  que  Claudio  Abbado   ha  dirigit  l’OCB  interpretant  la  Simfonia  del  Rellotge,  cosa  que  no  és  certa.  És  a  dir,  l’us   de  múltiples  tipus  de  relacions  binàries  en  lloc  d’una  de  ternària  pot  provocar   confusions.       Aritat  dels  tipus  de  relació     El  parany  d’aritat  dels  tipus  de  relació  es  pot  presentar  quan  hi  ha  un  tipus  de  relació   de  grau  més  gran  que  2  que  té  alguna  multiplicitat  de  valor  1.  En  aquest  cas,  pot  ser   que  l’entitat  que  es  troba  en  el  costat  amb  multiplicitat  igual  a  1,  en  realitat  no  hagi  de   formar  part  del  tipus  de  relació.  Diem  que  hem  caigut  en  aquest  parany  quan  hem   inclòs  l’entitat  de  forma  errònia.       Aquest  model  és  erroni  perquè  el  compositor  d’una  obra  no  depèn  de  les  orquestres   que  la  interpreten.  És  a  dir,  hi  ha  una  relació  directa  entre  l’obra  i  el  compositor  i  una   altra  entre  l’orquestra  i  l’obra.  El  model  correcte  seria  el  que  es  mostra  en  la  figura  8.           Semàntica  dels  tipus  d’entitat     Diem  que  caiem  en  el  parany  de  semàntica  de  tipus  d’entitat  quan  s’assignen  a  un   tipus  d’entitat  atributs  que  no  li  corresponen,  a  causa  d’una  interpretació  incorrecta   del  significat  del  tipus  d’entitat.       Si  hi  reflixionem  una  mica,  però,  podrem  concloure  que  els  minuts  de  durada  no   corresponen  tant  a  l’obra,  sinó  a  cadascuna  de  les  interpretacions  que  se’n  fan.                   ...

Tags: