Expressió dels gens de les immunoglobulines (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Medicina - 2º curso
Asignatura Immunologia Mèdica
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 22/08/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 8. EXPRESSIÓ DELS GENS DE LES IGs Continguts: 1. Expressió dels gens de les immunoglobulines.
2. Canvi d’isotip de la cadena pesada.
3. Regulació de l’expressió dels gens de les immunoglobulines.
1. Expressió dels gens de les immunoglobulines Són necessaris mecanismes de control dels diferents isotips de les Igs una vegada recombinades.
Limfòcit B naïve + AG → activació i proliferació clonal.
• Diferenciació cap a cèl·lules plasmàtiques.
Inicialment productores d’IgM (resposta primària).
Altres isotips per resposta secundària.
• Diferenciació cap a altres limfòcits B que secreten altres isotips.
Canvi d’isotip = modulat per citocines, després del contacte amb l’AG.
• Formació de limfòcits de memòria.
Expressió de les formes de membrana i secretades d’IgM i IgD El mecanisme per expressar IgM o IgD és un processament diferencial del RNA → poliadenilació i splicing alternatiu.
Hi ha 4 senyals de poli-A: per la IgM (1 per la Ig soluble i 1 per la Ig de membrana) i per la IgD (1 per la Ig soluble i 1 per la Ig de membrana).
Formació de l’heterodímer → per la IgM hi ha unió de la cadena pesada amb la lleugera i després amb les altres cadenes. Per la IgG, primer s’uneixen les pesades entre elles i després amb les lleugeres.
1 2. Canvi d’isotip de la cadena pesada Procés posterior a l’estimulació per AG de la cèl·lula B.
Els segments VDJ es combinen amb qualsevol fragment C de cadena pesada.
Seqüències S (Switch regions) → regions de canvi que flanquegen les CH (excepte per l’isotip D).
De 2 a 10 kb amb múltiples còpies de seqüències repetides (GAGCT i TGGGG).
Switch recombinase → la recombinasa de canvi reconeix les seqüències S.
Primer hi ha l’apropament de les seqüències S, després es talla i es reconstrueix el gen.
El limfòcit B no canvia la seva capacitat antigènica, només canviarà la seva fracció constant.
Citocines → regulen el canvi de les Igs secretades per la cèl·lula B.
Citocines i canvi d’isotip Senyals de proliferació: IL2, IL4, IL5.
Senyals de switch: ➢ IL4 → canvi successiu de IgM a IgG1 i d’IgG1 a IgE.
➢ IL2, IL4, IL5 → secreció d’IgM.
➢ TGFβ → IgA o IgG2b.
➢ IFNγ → IgG2a o IgG3.
2 3. Regulació de la transcripció dels gens de les Igs -Expressió específica i regulada a cèl·lules del llinatge B.
-Promotors:  A l’extrem 5’ de cada seqüènciaa L de la regió variable de la cadena pesada i de la lleugera.
 Abans del clúster dels gens Jk i de cadascun dels gens DH.
 Caixa TATA, Octamer-1 (expressió ubiqua) i Oct-2 (específic LB).
-Elements moduladors:  Estimuladors (enhancers).
 Inhibidors (silencers).
p.e. E2A (estimualdor, lloc d’unió a regió d’introns µ i κ).
-Inhibició de l’expressió a cèl·lules T: Els LT reordenen els gens TCR pels mateixos mecanismes que es reordenen les Igs als limfòcits B (RAGs, RSS...), però cada procés es dóna només a un tipus cel·lular. Per tant hi ha d’haver mecanismes reguladors d’aquesta especificitat.
Hipòtesi: proteïna inhibidora d’unió V-J que s’expressaria als LT i no als B.
-Regulació a nivell post-transcripcional, traduccional, post-traduccional i en l’ensemblatge de les cadenes pesades i lleugeres.
-Mecanismes epigenètics.
Limfoma de Burkitt → translocacions d’oncogens (c-myc) a les regions que codifiquen per Igs.
Activitats de protoncogens potenciades = oncogens, producció de grans quantitats d’Igs i proliferació descontrolada de limfòcits B.
3 ...

Tags: