Memòria2 (2015)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura Fise
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

FISE PRÀCTICA 2 Sundus Ishaque Sergi Novella 26/10/2015 PRÀCTICA 2: AMPLIFICADOR DE TENSIÓ PRIMERA SESSIÓ R2=r6=820Kohms,R1=r5=39kohms,R3=r4=100kohms 1.3. Implementació i caracterització de la primera etapa Qüestió 1. Quina és la tensió contínua mesurada en cadascun dels tres nodes? Justifiqueu la validesa de l’aproximació del curtcircuit virtual emprada en els càlculs de l’estudi previ.
Són 6v el en el divisor de tensió, i en la sortida del amplificador de tensió no tenim tensió d’entrada.
Qüestió 2. Doneu l’amplitud dels senyals mesurats a l’entrada i a la sortida de l’etapa amplificadora. Quin és el seu guany a 40 kHz? Quin és el desfasament introduït per l’etapa? Tenim un guany de 17 i un desfassament de PI/2 més o menys.
Qüestió 3. Ompliu la taula següent amb les mesures realitzades i dibuixeu en un gràfic el guany mesurat en funció de la freqüència. Dibuixeu també aquesta resposta freqüencial amb el guany en dB i l’eix de les freqüències en escala logarítmica (diagrama de Bode).
Freqüencia 100Hz 1KHz 10KHz 25KHz 40KHz 50 KHz Vi1 V01 20mV 110 mV 20mV 410 mV 20mV 380 mV 20mV 340 mV Guany Guany (dB) 5.5 14.8 20mV 392 mV 19.6 25.8 20.5 26.2 19 25.6 17 24.6 20mV 308 mV 15.4 23.7 100 KHz 20mV 200 mV 10 20 500 KHz 20mV 50 mV 1MHz 2.5 18.5 1.4 2.91 20mV 28 mV 1 FISE PRÀCTICA 2 Sundus Ishaque Sergi Novella 26/10/2015 SEGONA SESSIÓ 1.4. Implementació i caracterització de l’amplificador complet Aquesta sessió de pràctica es realitza amb un circuit amb dos amplificadors encascades.
Qüestió 4. Quines són les tensions mesurades? Les tensions mesurades en en les entrades i sortides dels amplificadors és de 6V.
Qüestió 5. Quin és el guany mesurat en cadascuna de les dues etapes a 40 kHz? Quin és el guany mesurat de l’amplificador complet? El guany intermig El guany total 2 FISE PRÀCTICA 2 Sundus Ishaque Sergi Novella 26/10/2015 Qüestió 6. Ompliu la taula següent i dibuixeu en un gràfic el guany en dB mesurat en funció de la freqüència.
Freqüencia 100Hz 1KHz 10KHz* 25KHz Vi1 V’01 Guany Guany (dB) 22.8mV 560 mV 24.6 27.8 22.4mV 8V 357.0 51.0 22.8mV 9.8 V 430.0 52.6 22.8mV 9.2 V 403.5 52.1 40KHz 50 KHz 100 KHz 23.2mV 22.8mV 22.8mV 7.52 V 6.16 V 2.24 V 324.0 270.0 98.2 50.2 48.6 39.8 500 KHz 22.8mV 116 mV 5.1 14.2 1MHz 22.8mV 34 mV 1.5 3.5 *Hem puja la tensió d’alimentació (Vcc=14V)per poder mesurar el guany degut a la saturació A continuació podem veure senyals de entrada i sortida per algunes freqüències: 3 FISE PRÀCTICA 2 Sundus Ishaque Sergi Novella 26/10/2015 4 FISE PRÀCTICA 2 Sundus Ishaque Sergi Novella 26/10/2015 Qüestió 7. Quina és l’amplitud màxima d’entrada sense que hi hagi distorsió (saturació del senyal de sortida de l’amplificador)? Sense satruració obtenim un resultat de 22mVpp Qüestió 8. Presenteu la captura del senyal de sortida amb l’oscil·loscopi. Quina és la màxima variació de la tensió per unitat de temps (SR) del senyal de sortida de l’amplificador? Tenim 5.2 microsegons 10.3 V amplitud pic a pic SR= 1.98 V/microsegons *Ha 40KHz tenim aquest SR, però hem probat a 100KHz i efectivament el SR augmenta.
5 ...