Demanda interna i deute extern (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 03/11/2014
Descargas 42
Subido por

Descripción

Efectes que té un creixement excessiu de la demanda interna i la creació de dèficit exterior.

Vista previa del texto

ECONOMIA ESPANYOLA Coneixements bàsics Economia Espanyola Lliçó 1: Coneixements bàsics L’economia es defineix i s’explica mitjançant una expressió essencial que és el punt de partida i necessari per poder seguir un estudi macroeconòmic. És el PIB, a continuació es presenta la fórmula del PIB. Aquesta és la simplificada.
PIB= Consum + Inversió + (Exportacions – Importacions)* El problema essencial i crònic d’Espanya sempre ha sigut el creixement excessiu de la demanda interna més que l’oferta del propi país. La demanda interna és un component compost per altres variables que són el consum i la inversió dels diferents sector de l’economia. Aquests sectors són dos: el sector privat (llars o famílies i empreses) i el sector públic.
El primer impacte que pot tenir una pujada de la demanda interna en el país és positiu o simplement ho aparenta; augmenta el consum, augmenta la inversió i sembla que el país estigui en una fase de creixement i expansió.
Consum SI Demanda interna Inversió Encara que això sembla que sigui favorable per l’economia, aquesta situació té un impacte bastant diferent. Ho podem comprovar amb aquestes dues conseqüències directes:  Creixement excessiu dels preus, i per tant pèrdua de competitivitat davant les potències exteriors.
 Creixement del dèficit comercial exterior, és a dir, augment del deute que el país necessita per equilibrar aquesta diferència entre demanda i oferta. Els països que tenen dèficit exterior o endeutament exterior excessiu han de fer polítiques d’ajustament amb freqüència per tal de poder solucionar aquest desajust.
*Amb aquesta fórmula assumim que es tracta d’una economia oberta a l’exterior, és a dir, que té comerç exterior (té importacions i exportacions amb la resta del món).
Si tenim una demanda major que l’oferta vol dir que el país està consumint més de la seva pròpia producció (PIB), per tant necessita ajuda externa per saldar aquest desequilibri. El país té un saldo exterior negatiu. En aquest situació de dèficit exterior, el país demana recursos de la resta del món.
DEMANDA NETA EXTERIOR = Exportacions - Importacions Demanar recursos de la resta del món és possible i pot ser una eina important en un país amb desequilibris de demanda i oferta. Però aquesta eina serà possible d’utilitzar fins a un cert punt; fins que la resta del món estigui disposada a prestar-l’hi els diners que necessita. En aquesta idea intervé el concepte de credibilitat del país en el mercat financer mundial de tornar els diners que li han prestat. Aquest model d’endeutament està limitat per aquesta restricció exterior que és la voluntat del món en prestar o no prestar. El país es pot permetre viure en aquest model sempre que no existeixi aquesta restricció, cosa impossible perquè sempre hi ha la desconfiança en el país prestat (sigui quin sigui) a no ser que la seva credibilitat en el mercat sigui immutable.
La solució és la frenada de la demanda interna portant a terme un pla d’ajust provocant que aquesta disminueixi, devaluant la moneda o elevant els tipus de interès. Però aquests plans s’han d’estudiar de manera molt detallada abans de dur a terme perquè potser que això provoqui un efecte contrari i es creï una recessió en l’economia i per tant el país tingui problemes difícils de solucionar com la creació d’atur. Aquestes mesures portaran a una recuperació del saldo exterior (abans negatiu). Les importacions baixaran i les exportacions augmentaran (perquè el país ha devaluat la seva moneda i els preus han baixat, guanya competitivitat en el mercat). En definitiva es solucionarà el dèficit exterior.
Com a conclusió la idea més important d’aquesta explicació és: IMPORTACIONS > EXPORTACIONS EL PAÍS VIU PER SOBRE DE LES SEVES POSSIBILITATS DEMANDA NETA EXTERIOR NEGATIVA DÈFICIT EXTERIOR/ DEUTE EXTERIOR ...