PAC 0 - Nota A (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Psicologia del Desenvolupament I
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 06/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Reflexió Personal: D’es d’un primer moment, quan es parlava del desenvolupament que havia dut a terme o que estava duent a terme un infant, només es tenia en compte la part física, és a dir, els límits de l’estudi eren marcats per el propi individu. Aquesta manera de concebre el desenvolupament, des del meu punt de vista, no és del tot correcte perquè no es pot deixar de banda l’entorn i la cultura que envolta la persona.
Per què són importants aquests dos factors? Perquè un psicòleg no pot estudiar el desenvolupament o cicle vital d’una persona, en aquest cas infant, sense saber primer de tot, què l’envolta i on es relaciona, és a dir el marc sociocultural de l’infant.
Respostes argumentades: Primera resposta: Estic d’acord perquè per exemple dos nens de 7 anys els quals, un té una família benestant, va a l’escola, i fa activitats extra escolar. I l’altre nen de la mateixa edat el qual té una família pobre, no pot anar a l’escola i ha d’ajudar econòmicament a la seva família. Un desenvoluparà una sèrie de característiques en relació al seu entorn, com pot ser l’afectivitat entre companys i amb la família. I l’altre nen no desenvoluparà aquest sentiment d’afectivitat amb els companys, però desenvoluparà una maduresa i responsabilitat avançada. La manera d’interactuar amb altres individus, l’entorn i el marc sociocultural són aspectes que marcaran el desenvolupament de la persona.
Segona resposta: Estic d’acord amb alguns aspectes del que has comentat.
Des del meu punt de vista i com hem pogut veure en el text que hem llegit, les persones ens desenvolupem al llarg de tota la vida ja que el continu contacte amb l’entorn fa que estiguem en canvi permanent. Així doncs veiem que existeixen diferents maneres o perspectives per explicar el desenvolupament.
Podem dir que pot ser estàtic o transversal, que seria des del meu punt de vista, l’àmbit quotidià, per edats. I, des del nostre punt de vista com a “futurs experts” del tema, una perspectiva dinàmica i longitudinal on el desenvolupament és influenciat per el marc sociocultural, les relacions i l’entorn. Fent que la persona desenvolupi característiques o habilitats a diferents ritmes i graus.
...