Macroestructura del missatge audiovisual // Locució (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Escriptura Audiovisual
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 7
Subido por

Descripción

Dos temes en un mateix arxiu:

- Anàlisi de la macroestructura del missatge audiovisual.
- Qualitats necessàries per una bona locució

Vista previa del texto

Macroestructura És l'envolcall del text, el que dóna coherència i forma al missatge. La macroestructura són les connexions que ens fan percebre el text com un tot, amb coherència semàntica global. Ordena de forma lògica les dades: els actors, els fets, les circumstàncies, les causes...
Quan fem un resum extraiem la macroestructura. Cal seleccionar i organitzar les idees imprescindibles per ajustar-se al temps disponible. La manera d'ordenar les idees no és cronològica, sinó per ordre d'importància.
Construir notícies Esquema previ: Eina bàsica per redactar correctament un text peridístic 1. Revisar les idees que explicarem 2. Aplicar un criteri per decidir l'ordre d'exposició: cronològic (no és el més comú) o no 3. Ordena les dades segons aquest criteri.
Narrativa audiovisual • S'arranca amb el més important (ser directes, anar al gra) • Va del que és general al què és particular.
• Va del més proper al més llunyà.
Model d'esquema 1. Reunir tota la informació.
2. Establir una sinopsi amb les dades més importants.
3. Aplicar el criteri de valoració periodística.
4. Establir el fil conductor del text.
Notícia estricta Entrada -> La primera oració ha de ser atractiva i directa.
Cos -> Paràgrafs amb entitats de significats.
Tancament -> Redundància de la idea bàsica i alguna dada nova.
Importància de la redundància Els missatges audiovisuals són volàtils i seqüencials • S'exigeix reiteració del que s'explica.
• No és una repetició: es redunden els fets o es fa una referència ràpida a aquests fets.
L'entrada El què, el qui, el quan i, a vegades, l'on.
El cos El com i el perquè seguint un esquema de causa-efecte que es reforça amb la redundància de la idea principal.
El tancament Alguna dada nova, però sempre redundant en la idea principal.
Tipus de notícia a ràdio i TV • Notícia estricta (comú a ràdio) ➢ Directe al gra ➢ Element independent (bulletí informatiu) • Notícia amb entradeta ➢ Element típic d'un programa informatiu.
➢ El presentador fa l'entradeta i després es completa la informació.
Entradeta Prepara l'espectador per a la resta d'informació. Dóna alguns detalls.
Relació entre entradeta i cos • Entradeta i cos no han de ser redundants.
• És necessària una bona coordinació entre editor i periodista a l'hora de redactar la notícia.
• El periodista deixa un o dos elements fora del cos de la notícia i els reserva per a l'entradeta.
Locució Qualitats necessàries per una bona locució: 1. Articulació i vocalització (exercici: parlar i provar de vocalitzar amb un bolígraf a la boca) 2. Entonació (interessa tenir flexibilitat i un registre variat) (exercici: explicar un text rient i després el mateix text plorant) 3. Ritme (exercici: explicar un text alternant velocitat ràpida i lenta) 4. Actitud (ni excessivament proper ni allunyat) (exercici: explicar un text molt proper i un molt allunyat per trobar el terme mitjà) ...