Economia política. Tema 3. (2012)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Sociología - 1º curso
Asignatura Economia política
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 01/11/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

ECONOMIA POLÍTICA.
TEMA 3. OFERTA.
La funció d’oferta talla en el eix vertical. La de demanda no té perquè.
Els desplaçaments en la funció d’oferta poden ser deguts a: - - - - - Béns complementaris o substitutius  Complementaris (La oferta del petroli depèn de la del gas. Si augmenta una, augmenta l’altra, perquè són complementaris; cap a la dreta.). Tots els productes que siguin un subproducte d’un altre actuen de la mateixa forma. Substitutius (Si augmenta la demanda de galetes pot baixar la del pa per falta de temps (cap a l’esquerra).
Canvi del preus dels imputs.  (factors de producció = capital (interès), treball (salaris), terra (lloguers). Si augmenta el preu dels imputs, baixarà l’oferta. Se desplaçaria cap a l’esquerra. “L’energia és la forma per la qual combinem els factors de producció”.
Canvi tecnològic.  Els canvis tècnics ens permeten estalviar cert consum en costos de producció i / o imputs. Es desplaçarà cap a la dreta. (Un canvi en la renta no puja l’oferta / El preu del mercat és la conseqüència de les corbes d’oferta i demanda).
Expectatives dels productors.  Es modifica el preu / l’oferta perquè s’espera un creixement de la demanda / vendre tota la producció com a conseqüència d’una moda / període vocacional, etc.
Nombre d’ofertors.  Un augment dels ofertors desplaça la funció d’oferta cap a la dreta, ja que se sumaran les dues ofertes (les dues funcions). La suma es fa horitzontalment. Se suma la producció, no els preus.
Elasticitat de l’oferta. (quan augmenta la quantitat, augmenta el preu en un %).
Variació % de la Quantitat / Variació % del Preu. = 100%/30% = 3’3.
En la demanda, totes les elasticitats són negatives (+Preu –Quantitat). En la Oferta totes són positives (+ Preu +Quantitat).
Les funcions d’oferta tenen valors molt diferents en els diversos punts.
En les funcions planes si se baixa el preu dels imputs es pot quedar quieta o desplaçar cap a baix i en les verticals, cap a la dreta; en ambdós casos, paral·lelament.
L’elasticitat dependrà en tot cas de: - Disponibilitat de imputs o factors de producció i tecnologia. Més disponibilitat = Més elàstica. (tecnologia més reproduïble).
Curt / Llarg termini. La variació de la quantitat a llarg / curt termini es distint. Si baixen el preu de l’energia nuclear, però avisant a llarg termini, pot ser que la oferta baixi o arribi a zero.
Si puja el preu d’equilibri, hi hauria excedent, ja que hi ha una demanda superior a la oferta. (? A l’inrevés).
Quan veus que tens excedent baixes el preu i al revés.
...