Síndromes cranials (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 18/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Fisiopatologia: Síndromes cranials Concepte § Conjunt de símptomes i signes neurològics deguts a l'afectació de part de l'escorça cerebral.
Manifestacions clíniques § Síndromes localitzats (frontal, parietal, temporal i occipital) § Síndrome cerebral difús (alteració de consciència, no poder concentració, incomunicació, pèrdua de memòria, la desorientació temporal).
Examen de la funció mental § Nivell de consciència (confusió, somnolència, estupor i coma) § Reaccions emocionals § Examen de la funció intel·lectual - Memòria immediata - Memòria recent - Memòria remot a - Informació general - Càlcul - Similituds - Abstraccions - Orientació temporo-espacial § Contingut del pensament (detectar malalts psiquiàtrics) § Execució d'actes complexos Praxis - capacitat de concebre, formular i executar actes voluntaris complexos - Apràxia motora - Apràxia ideatoria - Apràxia ideomotora § Percepcions sensorials complexes Agnòsies - Incapacitat de reconèixer objectes familiars que perceben pels sentits.
- Visuals, auditives - Estereognòsia - Anosognòsia, Agnòsia Corporal Examen del llenguatge i de la parla motora § Parla espontània (diferencial de mutisme, disàrtria, afonia).
- Afàsia - pèrdua de capacitat d'utilitzar el llenguatge com a mitjà de comunicació - Afàsia de comprensió fluent o de Wernicke - Afàsia d'expressió, motora o en broca § Compressió § Repetició § Nominació - afàsia nominal § Lectura - comprensió visual § Escriptura § Recital de sèries Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Síndrome Frontal § Porció anterior - Canvi de personalitat - moria frontal - Trastorn de l'afectivitat - Pèrdua de memòria - Alteració del pensament abstracte § Porció posterior - Hemiparèsia o hemiplegia - Afàsia d'expressió (hemisferi dominant) - Atàxia frontal - trastorn de la marxa Síndrome Parietal § Alteracions sensitives - Trastorn sensitiu - hipoestèsia - Epilèpsia sensitiva - marxa jacksoniana - Estèreo agnòsia, alt. Grafestesia - Incapacitat localitzar un estímul - Inatenció tàctil § Apràxies - Motora - Ideatòria - Mixta - Altres: apràxia del vestir, construcció § Agnòsies - Incapacitat de reconèixer objectes familiars per mitjà dels sentits (sense demència, ni trastorn vies sensitives) - Estereognòsia (incapacitat de reconèixer objectes per el tacte) - Anosognòsia (no reconeixement de la malaltia) - Agnòsia corporal, ...
§ Síndrome de gerstmann (gyri angular) - No reconèixer i nomenar els dits de la mà - Acalcúlia, dificultat d'escriptura - Confusió dreta – Esquerra Síndrome Temporal § Crisis epilèptiques l'uncus - Sensacions anormals auditives, gustatives i olfactives (crisi uncinades) § Crisis epilèptiques de caràcter psicomotor § Alteracions psicopatològiques i del caràcter § Alteracions homònimes del camp visual Síndrome Occipital § Sensacions òptiques - Elementals (llums, ombres, ...) - Al·lucinacions escèniques § Hemianòpsia - drantanòpsia homònima Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria § Agnòsies visuals - Colors - Visual - Alexia - Prosopagnosia (agnòsia de cares conegudes) Causes dels síndromes cerebrals § Síndrome frontal - Malaltia d'Alzheimer i de Pick - Malaltia cervell-vascular - Lues cerebral - Tumors - Alcoholisme § Altres síndromes - Traumatismes - Tumors - Accidents vasculars cerebrals - Abscessos (òtics al síndrome temporal) ...