Tema 2. Variabilitat (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 25/04/2016
Descargas 34
Subido por

Vista previa del texto

Pedro Larín Tema 2. Variabilitat Entenem com a variabilitat a les variacions clíniques, no aleatòries que es produeixen en procediment clínic o descisió clínica.
Aquest fet amaga problemes relacionats amb: - El coneixement cièntific - L’ ús de recursos - Diferent qualitat sanitària Grans problemes - La utilització de serveis de salut està directament relacionada amb “l’estil de pràctica professional”.
- “ Que la utilització de serveis NO ve determinada per la necessitat dels individus ni de les poblacions”.
- Que l’atenció sanitària NO es fonamenta sòlidament en normes científiques.
- Pot amagar un ús inadequat dels recursos Implicacions de la variabilitat Model interpretatiu basat en: - Idees preconcebudes - Experiència personal - Experiència dels col·legues Model científic - Basat en les dades de l’evidència científica, obtingudes per la investigació Ús dels serveis La proporció d’ús apropiat o inapropiat sembla ser silimar, és molt difícil d’avaluar l’adequació d’un tractament.
Oferta de serveis Existeixen 2 tipus d’oferta de serveis - Oferta quantitativa: (volum de recursos físics i humans) El volum del serveis està associat amb l’utilització de recursos.
- Oferta qualitativa: (sistemes de finançament i fluxos monetaris entre usuarissistema-metges.) Dintre de la oferta qualitativa trobem: - Incentius sobre la demanda: Sistemes gratuïts pel pacient, després més altes però millor nivell de salut excepte per nivells socioeconòmics més baixos.
- Incentius sobre la oferta: Si hi ha pagament per acte mèdic, les despeses són més altes; a sou fix, despeses més baixes.
En atenció sanitària hi ha grans diferències entre àrees i regions quant a la disponibilitat de recursos, la seva utilització i els seus resultats i efectes.
Repercussions de les decisions clíniques Les repercussions poden ser per exemple: - Manca d’equitat: Diferències en la justa distribució dels recursos limitats - Excés de despesa, sense millorar la salut de la població - Manca d’uniformitat de criteris entre metges - Un mateix pacient pot rebre diferents tipus de servei segons on visqui.
Les decisions provoquen grans desigualtats en l’àmbit sanitari. Existeixen riscos en la presa de descisions ja que: - Major utilització , major despesa i pot NO implicar un major benefici.
- Millora de qualitat implica menor efectivitat, eficiència i equitat.
Variabilitat i presa de decisions L’exercici sanitari és un acte d’interpretació, no d’aplicació. Per tant, l’exercici de la Salut és un camp fal·lible.
Epidemiologia: Variacions arbitràries  decisions clíniques que repercuteixen sobre els recursos  decisions clíniques: objecte d’anàlisis.
Repercussions dels problemes Les variacions influencien de forma negativa en la qualitat assistencialLa necessitat de buscar solucions implica: - Buscar mètodes o estratègies de garantia de qualitat que siguin més efectives en la disminució de la variabilitat “ Més llits implica major tassa d’hospitalització! “ Més cirurgians implica més cirurgia” Solucions per disminuir la variabilitat Els mètodes que han demostrat ser més efectius per disminuir la variabilitat són: - Auditories mediques - Investigació dels resultats: Identificar camps on la variabilitat és més gran, formar grups que analitzin resultats, dissenyar models d’atenció...
- Mètodes de cerca d’excel·lència - Creació de registres Implicacions de la variabilitat Es necessita:  Que la Ciència acordi què és el millor per als pacients -Si els científics no es posen d’acord en què és el millor per als pacients, algú ho decidirà, i la seva motivació fonamental no podrà ser el màxim benestar dels pacients.
 Utilització adequada dels recursos: - Menys és pitjor - Més és pitjor Coneixement cièntific art o ciència? - L’ art comporta alta variabilitat, cada professional decideix segons, la seva experiència, les seves habilitats i els seus coneixements.
- La ciència aporta coneixement i evidència científica del què és més probable que sigui el millor en cada cas concret.
Disminueix la variabilitat Milloren els resultats en salut i en costos Recorda.
Per l’examen és important saber: - Concepte de variabilitat clínica - Factors que influencien en la variabilitat - Repercussions que provoquen la variabilitat en les ciències mèdiques - Mesures per combatre la variabilitat ...