6. Intervenció i planificació de cures d'Infermeria en Cirugia i en la gestió del procés quirúrgic (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria de la persona adulta
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 21

Vista previa del texto

Intervenció i planificació de cures d’Infermeria en Cirugia -itis -tomia -ectomia -rafia -ostomia -plàstia -escopia Inflamació Tall secció Tallar extirpar Sutura Comunicació d’una cavitat amb un altre o l’exterior Reconstrucció Examen d’una víscera buida amb un instrument específic Procés quirúrgic Fase preoperatòria Comença quan pren la decisió d’intervenir-se quirúrgicament i finalitza quan el pacient es trasllada a la taula quirúrgica.
L’usuari pot procedir d’una unitat d’hospitalització o domicili, Tendència actual: menys temps d’ingrés possible.
Fase intraoperatòria Comença quan l’usuari es trasllada a la taula quirúrgica.
Finalitza quan ja s’ha intervingut al pacient i es trasllada a la sala de reanimació.
Fase postoperatòria Va des de la fase d’admissió de l’usuari a la sala de reanimació fins el moment de l’alta.
Les intervencions infermeres es basen en l’avaluació de la resposta de l’usuari a la intervenció quirúrgica en l’avaluació emocional que manifesta.
Circuit quirúrgic Vista traumatòleg  visita anestesiòleg (Preoperatòria)  Visita infermeria (Preoperatoria) Pla de cures d’infermeria: fase preoperatòria Valoració Preoperatòria: - Historia del malalt - Educació per a la salut - Proves complementàries - Preparació física i psicològica * Les pròtesis auditives no es poden retirar fins al moment just de començar la cirurgia, ja que sinó, no podem demanar-li col·laboració.
La valoració preoperatòria ens proporciona dades bassals que ens serviran de comparació durant tot el procés quirúrgic.
És molt important conèixer les creences i valors de l’usuari per tal de poder-les respectar.
Cal tenir en compte el respecta als valors bioètics que li concedeixen al malalt la capacitat de decidir sobre si mateix i el seu procés.
L’objectiu principal de les cures d’infermeria en el preoperatori les que el malalt arribi al quiròfan en estat òptim per afrontar la intervenció tant física com psíquicament.
Això afavorirà un procés Intraoperatori i postoperatori satisfactori.
Reduirà al mínim les possibilitats de complicacions.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA Consentiment informat Es necessari obtenir per escrit autorització de l’usuari abans de qualsevol intervenció quirúrgica o procés cruent.
Fase intraoperatòria Prevenció de decúbits Prevenció de complicacions cardiovasculars.
Prevenció de flebitis i tromboflebitis.
Protocol de cada centre.
Prevenció de problemes respiratoris.
Prevenció d’infeccions Neteja del tub digestiu Fase postoperatòria Drenatge posturals.
Sala de reanimació Postoperatori immediat Valoració de l’estat hemodinàmica, respiratori i circulació de l’usuari.
Administració d’oxigenoteràpia.
Valoració estat de consciència de l’usuari.
Conservar la seguretat del malalt i promoure el seu confort.
Molt important valorar intensitat del dolor, utilitzar escales per quantificar: verbal, visual o analògica visual.
Manifestar trobar-se bé, escala dolor EVA 4.
Valorar tipus de dolor.
Valorar expressió facial i corporal.
Valorar constants vitals El llindar del dolor de cada individu es diferent.
Tractament del dolor: ADMINISTRACIÓ D’ANALGÈSICS- ANALGÈSICS OPIACIS.
Cada individu respon de forma diferent als analgèsics i segons antecedents mèdics.
Cal individualitzar la dosi.
Analgèsics: Paracetamol, Metamizol/Dipirona Antiinflamatoris-Analgèsics: AAS AINE: Diclofenac, Dexketeprofè, Ketorolac Analgèsic opioide: Tramadol Opiaci: Morfina i Codeïna Opiaci sintètic: Petidina/Meperidina, Metadona * no sobreestimar duració efecte analgèsic (4-6 h) Alta servei de reanimació Constants vitals estables.
Funcions respiratòria i circulatòria correcte.
El malalt despert o es desperti amb facilitat i capaç de comunicar-se.
* EN CAS D’ANESTÈSIA REGIONAL, QUAN LES ZONES ANESTESIADES HAN RECUPERAT LA FUNCIÓ MOTORA I PARCIALMENT LA SENSITIVA.
* Quan es confirma l’absència de signes i símptomes que indiquin complicacions post operatòries.
Trasllat a la unitat de hospitalització o al domicili segons intervenció quirúrgica.
Alta segons estat de l’usuari i escales de recuperació post anestèsica, Ramsay i Bromaje.
...