Dinàmica saldo exterior 1995-2007 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Economia espanyola
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 10/11/2014
Descargas 34
Subido por

Vista previa del texto

ECONOMIA ESPANYOLA Dinàmica del saldo exterior de 1995-2007 ECONOMIA ESPANYOLA Lliçó 8: Dinàmica saldo exterior 1995-2007 El So del país, que és el que defineix la necessitat o la capacitat de finançament del país es pot calcular de tres maneres diferents:    SN-FBC (estalvi menys inversió del país) La suma de totes les balances econòmiques del país Actius financers- Passius financers= PNII (solvència del país) Al 1995 de manera excepcional el So va ser positiu perquè es va contenir la demanda interna. Normalment aquesta capacitat de finançament es crea en un país quan està sortint d’una recessió, quan es conté i es controla la demanda interna o quan es devalua la moneda del país. La mitjana del So d’Espanya de entre 1995-1998 va ser de +0.6%. I a partir del 1998 el país viu el deteriorament de major dèficit exterior, amb una estabilitat a l’entorn del 2% i 5% del PIB. Aleshores el país torna a la seva situació de dèficit històrica entre 1999-2003. I per últim des del 2004 Espanya experimenta un endeutament exterior i un desequilibri als quals mai havia arribat a assolir.
Els factors que condicionen aquesta diferent dinàmica del So en les diferents fases van ser interns i externs.
FACTOS INTERNS: 1º Fase •Convergència nominal demanda pel Tractat de Maastricht •Devaluacions 1992-1995 •Millora en competitivitat exterior (moderació en creixement dels preus interns, major capacitat d’exportació) 2ª Fase •Major creixement de la demanda interna ( es comença a generar necessitat de finançamenta externa) •Pèrdua de competitivitat: el CLU creix degut a increment salaris nominals i baix augment de productivitat.
3ª Fase •Igual que en la segona fase però de fomra molt més intensa.
FACTORS EXTERNS Creixement mundial i europeu -1995-2001: expansió -2001-2005: col·lapse ".com" (implica que els tipus de interès es posin a nivells baixos molt de temps), es frena de forma poc significativa el saldo exterior.
-2006-2008: forta expansió Tipus de canvi mundial/real Amb l'àrea del € Amb la resta del món: -1999-2002: fase llançament l'€ (€ deprecia) -2002-2008: € s'aprecia, baixa competitivitat, dificultats per exportar.
Preus primeres matèries, especialemnt petroli* *Petroli: Espanya és un país que sempre ha tingut la balança energètica negativa. És sensible al preu del petroli (molt dependent del petroli). Si puja o baixa el preu s’alteren els circuits comercials i la balança comercial.
·1997 el petroli valia 9$/barril ·1998-2003/04 passa a valdre aproximadament 20-30$/barril La resta de les primeres matèries: En aquesta etapa qui manava sobre demanda del mercat de matèries primeres era Xina.
Tot explota de preu seguint la demanda creixent de Xina. Espanya en general és importadora de matèries primeres. En tot aquest context cal tenir en compte la globalització: -Alteració dels costos dels inputs intermedis.
-La globalització afecta als preus dels productes finals, baixen, i per tant es disminueixen els marges d’empreses exportadores. En aquests anys l’empresa espanyola industrial perd.
-Deslocalització, altera la balança comercial i pressió sobre salaris mundials.
-Desviament de inversió estrangera directa: Catalunya ha sigut molt atractiva pels capitals de inversió. Però hi havia altres països més atractius; personal sofisticat, tecnologia bona, més exportació,... per tant els capitals se’n van a aquestes potències.
La dinàmica del So d’Espanya entre el 1995 i el 2007 també la podem veure observant el comportament de cada una i totes les balances que componen el saldo del país. (% PIB) 1.
Balança béns 2.
Balança serveis 3.
Balança rendes 5. Balança 6.
C/C Balança (1+2+3+4) transf.
capital -0,3% 1% 7. So (5+6) pot ser (+)/() -0,9% 4.
Balança transf.
Corrents 0,8% 1995 -3,1% 2,9% 1998 -3,6% 3,3% -1,4% 0,5% -1,2% 1.1% -0,1% 2007 -8,7% 2,2% -2,9% -0,7% -10% 0.4% -9,6% Mitjana 1995-1998 1999-2007 -3% 3.1% -1,2% 0,6% -0.5% 1.1% 0,6% -5.5% 2,8% -1,8% -0,1% -5,5% 0,9% -4,6% En conclusió: el que més interessa de tota aquesta taula és el salt que fa el punt 7 del 1995 al 2007; So de 0,7% a -9,6%.
1. B. Béns: empitjora el dèficit 2. B. Serveis: redueix el superàvit 3. B. rendes: empitjora del dèficit 4. B. Trans. Corrents: del superàvit al dèficit 0,7% ...