respostes examen tipo test temes 11-17 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

TEMES 11, 12 ,13, 14 i 15 1) Contes anuals formulades pels: Pels adminsitradors.
2) Reducció capital per debajo del minimo legal: Causa de dissolució de la societat.
3) SC junta general per fer un agument de capital, la convoca: Administradors de la societat.
4) La sociedad unipersonal: Pot ser anònima o de responsabilitat limitada.
5) Las modalidades de reducció de capital d'una SL són: Disminució, amortitizació, agrupació.
6) En una fusion: Dós o més societats s'integren.
7) Es causa d'exclusió a la SL: Incumpliment de les prestacions.
8) Dissolució por mero acuerdo de la junta general: Adoptar-se segons els requisits.
9) El balanç final de liquidació: Aproba totes operacions de liquidació.
10) Una sociedad mercantil inscrita al registro mercantil podra trasnformarse: SL, SA, qualsevol tipus de societat mercantil.
TEST 16 i 17 1) En la compraventa mercantil: Ha d'existir ànim de lucre.
2) No és cert: Els contractes mercantils requereixen forma escrita.
3) Lletra de canvi sense data de venciment: Serà exigible a la vista.
4) L'acció de regrés: Requereix que previament s'hagi aixecat protest.
5) Els contractes mercantils: No tenen legislació propia i regulat per codi de comerç.
6) Les condicions generals dels contractes: Son abusives, en contra de la bona fe.
7) Qui es obligat canviari: El lliurador que va endosar a un tercer.
8) En quin moment pot realitzar-se el pagament del xec per l'entitat de credit: A la seva presentació, inclús abans de la data de lliurament.
...