22.1. Nefropaties intersticials agudes (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 3º curso
Asignatura Malalties cardio-nefrològiques
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean   22.1.  Nefropaties  intersticials  agudes   22.1.1.  Pielonefritis  agudes   Una   pielonefritis   aguda   s’acompanya   de   febre,   dolor   lumbar   i   alteracions   urinàries   (disúria,   pol·laciúria).   Aquests   símptomes   es   relacionen   amb   l’epidemiologia   de   la   infecció   urinària.       La   síndrome   infecciosa   de   la   pielonefritis   aguda   inclou   episodis   de   febre   oscil·lants   associats  a  escalfreds  amb  un  hemocultiu  positiu,  leucocitària  positiva  +++  i  cultiu  d’orina   positiu.  Amb  l’antibioteràpia  adequada  la  leucocitària  és  cada  vegada  menys  positiva  fins  a   que  el  sediment  és  normal,  així  com  també  es  normalitza  la  temperatura.       Tanmateix,  pot  afecta  a  un  ronyó  o  als  dos:     -­‐ Unilateral:   s’acompanya   de   dolor,   febre   i   molèsties   urinàries   (disúria,   pol·laciúria).     -­‐ Bilateral:   s’associa   a   dolor,   febre,   molèsties   urinàries   (disúria,   pol·laciúria)   i   insuficiència  renal.       Els   factors   de   risc   per   a   desenvolupar   una   insuficiència   renal   difereixen   entre   nens   i   adults.   En   els   infants   el   principal   factor   de   risc   és   el   reflux   més   la   infecció   i   en   els   adults   la   infecció  sumada  a  obstrucció,  litiasis,  reflux,  diabetis  mellitus  o  analgèsics.       22.2.2.  Nefropatia  intersticial  immuno-­‐al·lèrgica   Es   tracta   d’una   reacció   d’hipersensibilitat   que   té   lloc   dies   o   setmanes   després   de   medicació,   a   dosis   adequades   sense   que   hi   hagi   errors   en   la   dosificació.   És   una   resposta   idiosincràtica  d’alguns  medicaments  d’ús  freqüent:     -­‐ β-­‐lactàmics   -­‐ Cimetidina   -­‐ AINEs   -­‐ Tiazides   -­‐ Sulfamides   -­‐ Triamterene   -­‐ Rifampicina   -­‐ Alopurinol   També  hi  ha  casos  aïllats  o  en  que  es  donen  per  la  ingesta  >1  fàrmac.       UNYBOOK                                http://unybook.com/perfil/marepean   Usuari:    marepean     β-­‐lactàmics   AINEs   Edat   Totes   Avançada   Home:  Dona   3:1   1:2   Temps  d’inici   2-­‐60  dies   Mesos   Signes  d’hipersensibilitat   Freqüent   Rar   Síndrome  nefròtic   Rar   Freqüent   Diàlisis   15-­‐20%   30-­‐40%     L’afectació  és  bilateral  i  clínicament  es  manifesta  per:   -­‐ Fracàs  renal  agut   -­‐ Atràlgies   -­‐ Febre   -­‐ Alteracions   urinàries:   hematúria,   -­‐ Rash   -­‐ Eosinofília   eosinofilúria     Cap   prova   de   laboratori   assegura   el   diagnòstic,   la   única   prova   de   confirmació   és   la   biòpsia   renal.   També  hi  ha  un  augment  progressiu  d’urea  i  creatinina.       *Infiltrat   intersticial   de   cèl·lules   inflamatòries   sense   afectació  glomerular.                       ...