Tema 1 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Estadistica i anàlisi de dades
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 18/03/2015
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1: CONCEPTE I CONTINGUT DE L’ESTADISTICA 1.1. Estadística i criminologia L’estadística ens serveix per descriure i així analitzar, per exemple, el nombre de delictes d’un barri, la llargària de les llibertats provisionals o la percepció del delicte com a problema a les ciutats o diversos col·lectius. Ens podem fixar i analitzar dues coses a l’hora, com edat i sexe, delicte i sexe...
També ens serveix per explicar i obtenir diferents opinions segons diversos factors.
Finalment també ens serveix per predir què pot acabar passant en un futur.
1.2. Població i mostra La població és tot aquell conjunt que es pretén estudiar, en canvi, la mostra és aquell subconjunt de la població que finalment s’estudia.
La mostra s’ha d’escollir adequadament, ha de ser representativa.
1.3. Les dades: Classificació i fonts Tipologia de dades: - Segons el nivell de mesurament:  Nominals: No proporciona quantitats. És el nivell més baix de mesurament (tipus de delicte...)  Ordinals: Dades que es poden ordenar, encara que no es poden operar aritmèticament entre elles (classes socials)  Proporcionals: Són dades numèriques, es pot operat de forma aritmètica i establir una relació de distància entre elles.
- Segons recullin qualitats o quantitats:  Qualitatives: Recullen qualitats, només permeten classificar. Es corresponen amb el nivell nominal i ordinal.
 Quantitatives: Recullen quantitats. Permeten operar i es corresponen amb el nivell proporcional.
- Segons el nombre de respostes possibles:  Dicotòmiques: Hi ha dues respostes possibles.
 Tricotòmiques: Hi ha tres respostes possibles.
 Policotòmiques: Hi ha més de tres respostes possibles.
- Segons si hi ha o no un nombre infinit de valors possibles:  Continues: Quan entre dos valors sempre hi puc trobar infinits valors.
 Discretes: Són valors determinats, no hi ha altres valors entre ells.
- Segons el nombre de característiques estudiades per individu:  Unidimensionals: Només s’estudia una característica.
 Bidimensionals: S’estudien dues característiques alhora.
 Multidimensionals: S’estudien més de dues característiques alhora.
- Segons el percentatge d’individus estudiat:   Censals: Quan provenen d’una població (100%) Mostrals: Quan provenen d’una mostra.
- Segons el control de l’entorn:  Observacionals: Quan l’entorn no es pot controlar, no es pot fer res més que observar.
 Experimentals: L’entorn si es pot controlar.
- Segons el moment del temps:  De sèrie temporal: S’estudia el mateix individu en diferents moments del temps.
 De tall transversal (crossection): Estudi d’un nombre d’individus en un moment determinat del temps.
 De panell: Dades obtingudes de l’estudi de diversos individus en diferents moments del temps.
Font de les dades - Primàries: Aconseguides pel mateix enquestador.
- Secundàries: L’enquestador utilitza dades aconseguides per tercers. (INE, IDESCAT, CIS...) ...