Sessió 4_El reportatge (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i Expressió Audiovisual
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 26

Vista previa del texto

El reportatge (16/3/2016) Definició Narración en profundidad de hechos o ideas de interés y de actualidad mediante la intensificación de los recursos expresivos (...) power! Característiques  En quant al contingut: - Té una actitud informativa - Té una connexió actualitat - Té caràcter narratiu - Aprofundeix un tema - S’inspira en fets reals  En quant a nivell formal, (recursos estilístics): - Originalitat en el plantejament: donada en part pel fet de tenir més temps per preparar-lo - Estil personal - Varietat estructural: l’estructura és molt flexible - Diversitat de recursos narratius i expressius: més llibertat per aplicar uns o altres recursos en funció del tema tractat.
El reportatge és el gènere ideal per explicar històries, perquè: - Permet una “personalització” del tema, pensar en protagonistes i antagonistes...
- Pot anar d’allò particular a allò general - Permet identificar un marc (context) - Establir un fil conductor (nexe) Segons Jaume Vilalta hi ha dos tipus d’històries en el camp dels reportatges: 1. Les que giren al voltant d’un conflicte (majoria de repors) - Respon a tres preguntes bàsiques: QUI, CONTRA QUI i PER QUÈ 2. Les que presenten un descobriment - Respon a les preguntes QUÈ i QUI - Subcategoria: retrat, que mostra els trets principals de la personalitat d’un subjecte o un col·lectiu.
Estratègies narratives  Estructura molt flexible  Però sempre conté tres elements diferenciats: a) Inici - Centrar el tema, explicar l’enfocament - Captar l’atenció de l’audiència b) Desenvolupament o cos - Sustentar l’enfocament - Desenvolupar els arguments - Gruix del repor: explicació del conflicte, punts de vista, dades i interpretacions...
c) Tancament - reforçar la idea principal  Estructura pluridimensional / multidimensional - Més complexa: partir d’una idea nuclear i combatir-la amb aspectes secundaris que l’expliquen o el reforcen - Exemples d’aquest tipus d’estructura: de flashback, de fresc: d’un element inicial i central es van desenvolupant com “branques” subtemes de paral·lel: hi ha dos elements diferenciats (dues trames o temes) que avancen alhora i es poden complementar.
Tipologies de reportatge per Cebrián Herreros (segons contingut, grau daprofundiment i fons o escenari on es realitza) 1. Segons el contingut:  Reportatge sobre fets - Esdeveniments que es produeixen de manera fortuïta i imprevista - Actitud clarament informativa - Dades sobre COM i PER QUÈ - Ex. tsunami  Reportatge sobre accions - Activitats preparades, actuacions intencionades - Importa QUI i PER QUÈ  Reportatge d’opinions, declaracions, idees - Busca el contrast de parers sobre una qüestió - El reporter presenta el tema - Les opinions i els punts de vista els presenten les mateixes persones (individuals o representatives d’un grup) que les sostenen.
 Reportatge de convivència i relacions socials - Presenta la forma de vida d’un grup i d’una comunitat, que esdevé protagonista del reportatge.
2. Segons grau d’aprofundiment  Notícia reportatjada - Es parteix de la notícia i s’hi afegeix aprofundiment, el relat dels implicats, valoració d’experts - Tancament formal simple - Durada 2 – 3 minuts - Diferència amb informe: l’informe s’aprofundeix amb moltes dades mentre que a la notícia reportatjada s’aprofundeix amb la intervenció d’experts  Notícia d’ampliació de noticia perllongada - Amplia aspectes dels grans temes del dia / setmana. Busca la novetat i el costat original - Tractament formal més complex - Durada 8 – 10 minuts  Gran reportatge - Treball d’investigació intens i externs - Tractament formal complex més pressupost - De 30 a 60 minutss 3. Segons fons o escenari on es realitza  Reportatge de carrer - Temes treballats pels periodistes al carrer  Reportatge de taula - Temes que “han sobrat”  Reportatge d’arxiu - Tracta temes que no són tant actuals Procediment d’elaboració a) Preproducció  Identificar la idea - Quin tema, com enfocar-lo...
 Establir l’objectiu (pot haver més d’un) - Què volem aconseguir? Què volem que quedi en la ment de l’audiència quan acabi de veure el reportatge?  Investigar - Revisar la documentació - Cercar material nou  Determinar l’enfocament - Des de quin punt de vista tractarem el tema?  Decidir el tancament audiovisual - Ràdio: decidir com combinar les veus amb la resta d’elements del llenguatge radiofònic - TV: prendre decisions respecte Planificació i composició de la imatge Muntatge Banda sonora Ús de textos i gràfics  Planificar els enregistraments b) Producció  Enregistrament  Revisió i primera selecció del material  Determinar l’estructura (escaleta provisional) c) Postproducció  Visionar i minutar el material  Elaborar el guió definitiu  Editar el contingut El reportatge a la ràdio  El paper del reporter Mediador Reportatges sense relator  El valor dels sons de la realitat (no efectes sonors)  El valor de la música  Ús dels efectes i del silenci El reportatge a la televisió  El paper del reporter Testimoni La veu en off com a fil conductor El reportatge sense veu en off ...

Tags:


Comentario de pgmons en 2018-01-14 16:32:54
Pagar 2 euros por esto es una estafa, no compraré mas apuntes.