eac 3 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introducció a la economia
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 28/03/2015
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3 EAC 3 TEMA 3. EXERCICI D'AVALUACIÓ CONTINUADA 3.
Tenint en compte les funcions de demanda i oferta d'un bé: P = 500 – 0.1 QD P = 50 + 0.05 QS Aleshores, a) Calculeu i feu la gràfica l'equilibri en aquest mercat P= 500-0’1Qd; 0’1Qd= 500-P; Qd= (500-p)/0’1 P= 50+ 0’05Qs; -0’05Qs= 500-P; Qs=(50-P)/ -0‘05 Q oferta =Q demanda (500-P)/0’1= (50-P)/-0‘05 -0’05(500-P)= 0’1(50-P) -25+0’05P= 5-0’1P 0’05P+0’1P= 5+25 P= 200 Qd= (500-200)/0’1= 3000 Qs= (50-200)/-0’05= 3000 Q= 3000 PREU 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Qs E Qd 0 1000 2000 3000 4000 5000 Ps=0 ; Qs= -1000 Ps=50 ; Qs= 0 Pd=0 ; Qd= 5000 Ps=500 ; Qs= 0 QUANTITAT b) Calculeu l'elasticitat preu de la demanda i l'elasticitat-preu de l'oferta en l'equilibri del mercat.
Edp= (P1/Q1)(‘Q1/’Q1) Qd=(500-P)/0’1; 5000-(P/0’1); 5000-10P Edp= (-10)(200/3000)= -0’66 l0’66l es mes petit que 1, per tant la demanda es inelàstica Esp=(P1/Q1)(‘Q1/’Q1) Qs= (50-P)/(-0’05); -1000+(-P/-0’05); -1000+20P Edp= 20(200/3000)= 1’33 l1’33l es mes gran que 1 per tant es elàstica c) El govern està pensant en les següents decisions: 1. Establir un preu mínim de 100 € 2. Establir un preu mínim de 300 € 3. Establiu un preu màxim de 100 € 4. Establiu un preu màxim de 300 € 5. Establir un impost de 75 € per unitat venuda.
Determineu els efectes d'aquestes mesures sobre l'equilibri del mercat. Quin és l'equilibri del mercat en tots els casos? Preu a 100 Qd= (500-100)/0’1= 4000 Qs=(50-100)/ -0‘05= 1000 Preu mínim o màxim de 100 €. Talla amb l’oferta pel punt (1000,100) i amb la demanda pel punt (4000,100), per tant hi ha una escassetat de 3000 unitats.
(4000-1000=3000 unitats). L’ equilibri de mercat, p= 100 i q = 1000.
Preu a 300 Qd= (500-300)/0’1= 2000 Qs=(50-300)/ -0‘05= 5000 Preu mínim com preu màxim 300€ talla la demanda pel punt (2000,300) i amb l’oferta pel punt (5000,300), per tant hi ha un excés d’ oferta de 3000 unitats, ja que (5000-2000=3000). L’ equilibri de mercat p= 300 i q=2000.
Impost 75euros/unitat Qs=(50-(P-75))/ -0‘05= (125-P)/-0’05 NOVA FUNCIÓ D’OFERTA Qs=Qd 500-P)/0’1= (125-P)/-0‘05 -0’05(500-P)= 0’1(125-P) -25+0’05P= -12’5-0’1P 0’05P+0’1P= 12’5+25 P= 250 Qd= (500-250)/0’1=2500 El preu puja fins a 250, i la quantitat q= 2500.
Els efectes preu puja de 200 a 250 i la quantitat redueix de 3000 a 2500, en referència al punt d’ equilibri.
El preu p= 250 obtingut el pagat pels compradors, amb l’ impost inclòs; el preu obtingut pels venedors p-75 = 250-75= 175.
• • • • • Un preu mínim de 100 €, no funcionarà ja que perquè funcioni el preu mínim ha d’ estar per sobre del preu d’ equilibri i en aquest cas està per sota.
Aquest preu mínim si que funcionarà ja que està per sobre del preu d’ equilibri.
Un preu màxim de 100 € si que funcionarà ja que està per sota del preu d’ equilibri.
El preu màxim de 300 € no funcionarà perquè no està per sota del preu d’ equilibri.
Un impost de 75 € repercuteix al 50 % als demandants i als oferents per la qual cosa, els compradors pagaran 37,5 € més i els venedors deixaran d’ ingressar 37,5 € per unitat venuda.
d) Representeu gràficament aquestes cinc situacions.
PREUS 100 500 400 300 200 100 3000 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 PREU 300 500 400 3000 300 200 100 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 IMPOST DE 75 EUROS PER UNITAT 500 400 300 75   200 100 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 e) Esbrineu l'impacte de l'impost sobre els venedors i els compradors. Quina és la càrrega fiscal per als venedors i compradors, per què?   L’impost de 75 euros per unitat s’ha repercutit al 50 % als demandants i als oferents en relació a la situació inicial, per la qual cosa, els compradors pagaran 37,5 € més i els venedors deixaran d’ ingressar 37,5 € per unitat venuda.
...