Tema 10 [PART 2] parasitologia (Farmàcia UB) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Parasitologia
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 07/11/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema 10: Família Sarcocystiidae FAMÍLIA SARCOCYSTIIDAE Són paràsits de cicle diheteroxè obligat o facultatiu que tenen els seus oocists esporocistats. A) Gènere Toxoplasma Toxoplasma gondii Algunes de les seves formes evolutives (zooits) durant el seu cicle biològic: • Taquizoits: són un tipus de pseudoquist que es divideixen de forma molt ràpida (taqui=ràpid)) i aquests pseudoquists són una forma de trofozoits ja que s’envolten de la membrana de l’hoste • Bradizoits: són un tipus de cists que a diferència dels anteriors es divideixen molt més lentament i la seva membrana es pròpia d’aquest parasit. • Oocists: són un tipus d’isospora. Las fases del cicle esporogònic poden completar-se en l’hoste vertebrat que elimina a través de la femta els oocists madurs de tipus isosporoide amb 4 esporozoits cadascuna, o també poden madurar en el terra i donar lloc als oocists madurs d’aquest tipus. La infestació majoritariament és per la ingestió d’oocists madurs però també pot ser per altres vies. • Cicle biològic Presenten un cicle bi-, tri- compartimental Cicle en el gat El gat ingereix algun dels zoits anteriors que passen a l’intestí prim i inicien el seu cicle biològic a través de dos estadis: enteroepitelials i paraentèrics - Els estadis enteroepitelials es desenvolupen en les cèl·lules epitelials on els zoits es converteixen en trofozoits que a través de diversos cicles de multiplicacions agamogòniques donaren lloc a merozoits que envairen noves cèl·lules enteroepitelials. Alguns dels merozoits resultants adquireixen l’estadi de gamonts en aquestes cèl·lules i es diferencien en microgamtes i macrogamets. Després de la fecundació d’aquests micro- i macrogamets donaren lloc els zigots que segreguen una coberta resistent i aquests oocists joves, que només tenen una cèl·lula (=esporoplasma) seran eliminats amb la femta del gat. 1 - Tema 10: Família Sarcocystiidae Els estadis paraentèrics o tissulars es formen a partir dels zoits ingerits per via bucal per part de l’hoste intermediari. Aquests zoits es multipliquen ràpidament, per això es diuen taquizoits (takis=ràpid). S’acumulen en aquestes cèl·lules i formen pseudocists o colònies. Aquests pseudocists es multipliquen però alguns acaben ser destruïts per les defenses immunitàries. Els altres que aconsegueixen arribar a determinats òrgans (cervell, cor,..) continuen multiplicant-se lentament com a bradizoits (bradis=lent) Cicle en l’hoste intermediari (humans, mamífers i aus) En aquets hostes, els paràsits només evolucionen a través dels estadis paraentèrics esmentats anteriorment, és a dir, els zoits entren al duodè i allà té lloc aquesta fase. La infestació d’aquests hostes pot tenir lloc per fecalisme (ingestió dels oocists eliminats pel gat) o per carnivorisme (ingestió de carn que conté bradizoits). Es pot donar una transmissió vertical (una mare gestant pot passar la parasitosi al fetus que està desenvolupant-se en el seu úter) o horitzontal (la parasitosi passa d’uns animals a un altres a través de la via oral, també passa entre humans i xais) • Distribució geogràfica Aquest parasit tindrà una distribucio cosmopolita. Es tracta d’una zoonosi Presenta formes eliminatives i infestants. La transmissió és per fecalisme (via feco-oral), per la contaminació de l’aigua de beguda i els aliments (vegetals), per carnivorisme i per transplantaments. La població de risc: persones immunodeprimides, dones embarrasades, transmissió congènita i per transmissió congènita. • Toxoplasmosi Adquirida: • Asimptomàtica • Fase aguda: febre, adenopaties • Fase crònica: protecció bradizoits Congènita: • Gravetat • Avortaments • Coriorretinitis • Hidrocefàlia, calcificacions En immunodeprimits 2 Tema 10: Família Sarcocystiidae • Profilaxis Dones embarrassades (1er embaràs) Trasplantaments d’òrgans En immunodeprimits • Mesures de control Control del gats Eliminació diària de les femtes i vigilar contaminació d’aliments i aigua. Congelació de la cran (cocció de carn per evitar ingerir els trofozoits) Persones amb transplantaments (immunodeprimits) B ) Gènere Sarcocystis Tenen un cicle biològic heteroxè obligat en el qual intervé un depredador (en les cèl·lules epitealials intestinals es dóna el cicle gamogònic i esporogònic) i una presa del depredador (en les cèl·lules endotelials i el teixit muscular es dóna el cicle agamogònic) El depredador = HD La presa = HI 3 ...