2. La comunicació impresa: la impremta (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Història de la Comunicació
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 11/03/2016
Descargas 1
Subido por

Descripción

Context històric. Les xarxes de comunicació i els mitjans de transport. Les impremtes i editorials. La reforma religiosa i la impremta.

Vista previa del texto

2. COMUNICACIÓ IMPRESA: LA IMPREMTA 1. Context històric Any 1500 → tres quartes parts de la Terra estaven habitades per nòmades. Imperis agraris, centres de poder: Euràsia, inques d'Amèrica, Regnes Africans de Sud Àfrica.
Aquests centres de poder van perdre importància a partir del segle XVI en benefici de l'Europa Occidental, la qual des de llavors fins ara ha teixit una extensa xarxa de comunicacions com a instrument per començar a dominar la Terra, superant a Xina, Japó,...
La expansió europea va transformar el sistema de relacions entre els col·lectius humans.
El comerç intercontinental, que fins 1500 s'havia limitat a Euràsia i Àfrica, es va incrementar amb el nombre i tipus de productes.
• Les xarxes de comunicació i els mitjans de transport 1500 → a navegació europea es centrava en el Mediterrani, l'Atlàntic nord i el bàltic. Els europeus havien explorat les costes de l'oest d'Àfrica de manera superficial i en una molt petita part.
A partir del segle XVI es van desenvolupar xarxes de comunicació marítimes que van posar en contacte els pobles dels diferents continents (excepte Austràlia i illes del Pacífic).
2. Impremtes i editorials 1450 → Quasi 600 anys després que els xinesos desenvolupessin la impremta (Pi Sheng), l'alemany Johann Guttenberg va publicar a Europa la primera Bíblia impresa en una impremta (ho aconsegueix fer en un pergamí amb tipus mòbils i cúbics tallats en fusta. Més tard, en tipus metàl·lics) Va ser el primer llibre imprès = nou suport i canvi de pràctiques socials.
Canvi de l'impremta gòtica a la itàlica = marges, pròlegs i índexs.
El pas de la lectura en veu alta (comunitària) a la lectura silenciosa (individual) Fi del domini dels clergues sobre els documents i les memòries. Ara l'impremta estava generalitzada.
3. Reforma religiosa i impremta Proposicions de Luter: – Tornar a la pobresa evangèlica i la autoritat de la Sagrada escriptura – Fi dels monasteris. La comunitat cristiana s'ha de veure despullada de la seva organització jeràrquica i haurà d'estar sotmesa a l'Estat, al poder temporal dels prínceps (que és un poder establert per Déu) – Els prínceps alemanys s'alien amb Luter – Luter es va decidir pels aristòcrates en la seva guerra contra els camperols, els quals van ser massacrats – Unió evangèlica = guerra dels trenta anys – Necessitat d'estendre l'evangelització mitjançant la lectura de la Bíblia, i no de la seva impressió. Lectura personal de la Bíblia.
4. La nova sociabilitat individual provocada per la impremta. La cort.
A partir de la cort neixen nous espais de comunicació. Acadèmies, salons, clubs, cafés,...
Naixement de la opinió pública.
Impressió de textos. Sistemes de propaganda, publicitat monàrquica i orígens del periodisme.
La cortesia: normes d'educació, de taula,... L'aparició del bon gust (art, moda...) ...