Examen Final Junio 2011 (2011)

Examen Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación - 1º curso
Asignatura Fonamentos de Electronica
Año del apunte 2011
Páginas 5
Fecha de subida 16/09/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA ELECTRÒNICA Fonaments d’Electrònica 27 de juny de 2011 Data notes provisionals: 29-juny a les 14h Període d’al·legacions: Fins a 1-juliol a les 12h Data notes revisades: 1-juliol a les 17h Problema 3 Considereu el circuit de la figura:   R1=2 k  Professors: Joaquim Puigdollers, Sandra Bermejo, Cristóbal Voz.
V=1 V, |Vz|=5 V   Informacions addicionals:  Duració de l’examen: 2h30min (8:00 – 10:30)  Lliureu les respostes dels diferents problemes en fulls separats.
       Vi  R2=2 k  Problema 1 Considereu   el circuit de la figura: VG = 7 V     +   D              R3=1 k             R2 = 1 k  VO  VG=3 V     A    Ix     +  IG = 5 mA  R1 = 5 k       Vx  R3 = 3 k       _    B  a) b) c) d) Amb els terminals A i B en circuit obert, calculeu el corrent Ix i la tensió Vx.
Calculeu també l’equivalent Thévenin del circuit i dibuixeu-lo.
Quina potència dissiparia una resistència RL=1k connectada entre A i B? Quin valor de RL permetria transferir la màxima potència? Quant valdria aquesta potència màxima a RL? a) b) c) d) Trobeu els intervals de la tensió d’entrada Vi per a cada regió de funcionament del díode Trobeu la tensió de sortida Vo a cada interval de la tensió d’entrada Representeu gràficament Vo en funció de Vi Representeu Vo en funció del temps si Vi és un senyal triangular d’amplitud 12 V Problema 4 Considereu el circuit de la figura:   VCC Problema 2 RC     VG=6 V    i1    + + RL + vs vi _ ic  i2       vc  _  CB RS A t = 0  B  R1=6 k  CL R1 Considereu el circuit de la figura. L’interruptor és a la posició A des d’un temps negatiu molt llunyà. En t=0 commuta a la posició B connectant-se R2 al circuit.
R2 RE CE vo _ VCC=15 V R1=300 k R2=600 k RC=2 k RE=1 k RL=2 k CB, CL, CE molt grans =100 VBEon=0.7 V VCEsat=0.2 V VT=25 mV R2=3 k  C=100 F  a) Calculeu la tensió inicial vc(0) i final vc() als terminals del condensador b) Quina constant de temps  determina l’evolució temporal durant el règim transitori? c) Trobeu la tensió vc(t) en el condensador. Representeu-la gràficament abans i després de tancar-se l’interruptor.
d) Trobeu els corrents i1(t), i2(t), ic(t) del circuit. Representeu-los en una mateixa gràfica abans i després de tancar-se l’interruptor.
a) b) c) d) Calculeu el punt de treball Q del transistor (IC, VCE) Calculeu els paràmetres de petit señal del transistor Calculeu el guany de tensió del circuit amplificador definit com a Av=vo/vi Dibuixeu la recta de càrrega i trobeu el marge dinàmic de l’amplificador ...