12 Migranya i altres cefalees (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 TEMA 12: MIGRANYES I ALTRES CEFALEES. DESENCADENANTS, MESURES PROFILÀCTIQUES I TERAPÈUTIQUES CEFALEES • Primàries • Migranyes • Cefalees tensional • Cefalea en brots • Secundàries • Per abús de medicació • Per traumes cranials, alteracions cervicals, infeccions • Altres: neuropaties cranials doloroses, altres dolors facials i altres cefalees no classificables MIGRANYA Dos tipus principals: • Sense aura (majoritària, 80%) • Amb aura (20%): entre uns minuts i 1h abans de començar l’atac de migranya, apareix una simptomatologia característica que depèn de cada pacient. Símptomes i alteracions visuals, sensitives, del llenguatge o motores El dolor és… • Hemicranial, unilateral (2/3 dels casos) • Progressiu, fins a una intensitat moderada-alta (pic de dolor cap a 1h) • Durada del dolor entre 24-72h • Pulsàtil (50% dels casos) • Acompanyat molt sovint de nàusees, vòmits, fotofòbia, fonofòbia, pal·lidesa, sudoració FISIOPATOLOGIA DE LA MIGRANYA Principalment és deguda a una alteració del 5è par cranial: el nervi trigemin. Aquesta alteració activa neurones serotoninèrgiques que alliberen una sèrie de mediadors (pèptids vasoactius) que produeixen una vasodilatació dels capil·lars cerebrals, que és la que provoca el dolor. Alhora també apareixen anastomosis venoses, que encara exacerben més la situació Així, una diana de la teràpia són els nervis nociceptius que envien la senyal de dolor (per això van tant bé els AINEs) FARMACOTERÀPIA DE LA MIGRANYA ATAC AGUT • Específics: triptans, alcaloides ergòtics • No específics: AINEs, antiemètics PREVENCIÓ • β-blocadors • Antiepilèptics • Blocadors de canals de Ca2+ • Antidepressius 1 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 TRACTAMENT DE LES CRISIS AGUDES NIVELL 1: AINEs VO + antiemètics • AAS > Naproxè sòdic > Ibuprofè > Diclofenac sòdic > Paracetamol (1000 mg) • Metoclopramida / Domperidona NIVELL 2: AINE rectal + antiemètics • Diclofenac sòdic, 100 mg supositori • Domperidona, 30-60 mg supositori NIVELL 3: Fàrmacs específics. Triptans o ergòtics • Sumatriptan (oral, spray nasal, SC), zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan, frovatriptan… • Tartrat d’ergotamina (oral, rectal; + cafeïna/paracetamol), dihidroergotamina (no comercialitzada actualment) • No combinar ergòtics + triptans!! NIVELL 4: Combinacions • Sumatriptan + Naproxè sòdic TRIPTANS: CARACTERÍSTIQUES Els triptans no creuen la BHE (no cal que ho facin); són agonistes dels receptors 5HT-1B i 5HT-1D i presenten doble mecanisme d’acció • A nivell presinàptic inhibeixen l’alliberament de neurotransmissors (pèptids vasoactius): atenuen l’excitabilitat de les neurones del trigemin • Alhora, a nivell postsinàptic poden reconèixer receptors sobre dels vasos sanguinis que indueixen vasoconstricció Eficaços en el tractament agut de migranyes quan els AINEs no funcionen (de 3r nivell) EFECTES ADVERSOS Lleus i transitoris: “sensacions triptàniques” • Sensació de fred i calor • Formigueig a les extremitats terminals per vasoconstricció, parestèsies • Mareig, envermelliment de la pell, rigidesa cervical • Opressió i dolor toràcic: per alta vasoconstricció cardíaca • Dispnea, palpitacions, ansietat Sovint presenten recurrències (recaigudes al cap de 24h, ja han perdut l’efecte, especialment els de vida curta) després d’haver-se alleujat el dolor. Compte no administrar >8 vegades al mes Angina de pit o infart per estímul dels receptors 5HT-1B coronaris: contraindicats en pacients amb malalties cardiovasculars, angines, infarts, hipertensió arterial no controlada, malaltia vascular perifèrica, isquèmia, ictus… Desaconsellats en >65 anys, embaràs i lactància, insuficiència renal i hepàtica greus (vasoconstricció que empitjoraria el filtratge renal) ERGÒTICS Agonistes 5HT-1B I 5HT-1D, però actuen sobre altres receptors (adrenèrgics, colinèrgics..) Fàrmacs de segona línia (sempre es prefereixen els triptans), quan els triptans presenten moltes recurrències EFECTES ADVERSOS • Nàusees, vòmits (poden empitjorar la simptomatologia paral·lela de la migranya) • Parestèsia (per la vasoconstricció) • A dosis elevades pot arribar a aparèixer ergotisme: alteracions vasculars i del SNC amb al·lucinacions, depressió, convulsions..
2 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 CONTRAINDICACIONS • Malalties cardio- i cerebrovasculars; HTA, ictus cerebrals • Malaltia de Raynaud: vasoconstricció molt marcada dels capil·lars de les extremitats • Insuficiència renal. Embaràs i lactància TRACTAMENT PROFILÀCTIC DE LA MIGRANYA • Quan la freqüència és ≥ 3 atacs/mes • Quan és < 3 atacs/mes, però • Atacs molt intensos o incapacitants • Associació amb manifestacions neurològiques focals • Atacs de durada perllongada Monoteràpia, durant 2-6 mesos. Profilaxi exitosa quan el pacient aconsegueix reduir a la meitat el nº d’atacs mensuals. Després de 6-12 mesos, intentar una retirada gradual Si fracassa: fer una revisió i decidir si cal combinar-ne 2 amb mecanismes diferents • β-blocadors: atenolol, metoprolol, propranolol • Antidepressius: amitriptilina • Antiepilèptics: topiramat, àcid valproic • Altres: antagonistes dels canals de Ca2+ (són hipotensors) com la flunarizina, nifedipí, verapamil, o d’altres, com la clonidina… CEFALEA TENSIONAL Abarca tota la part frontal, generalment deguda per contractures cervicals o estrès Tractament de l’atac agut: AINEs (AAS, ibuprofè) Tractament profilàctic • Reduir o evitar la causa de l’atac • Pautes curtes d’AINEs (naproxè) • ATC: amitriptilina • ISRS: paroxetina, citalopram CEFALEA EN BROTS “En raïm” o “en cluster”: afecta principalment homes, de forma focalitzada a la zona orbital de l’ull Tractament dels atacs aguts: • Sumatriptan: 6 mg SC per cada atac • O2 al 100% inhalat (màx 15-20 min) Prevenció: associada al tractament simptomàtic des de l’inici • Antagonistes del Ca2+: verapamil • Corticoides: prednisona (inici amb dosis elevades i posterior reducció paulatina de dosi) • Altres: liti, topiramat CEFALEA PER ABÚS DE MEDICAMENTS Pot venir donada per abús d’AINEs, ergòtics o triptans. Importància de la freqüència: l’administració continuada d’aquests fàrmacs provoca un cercle viciós que resulta en més cefalees Per evitar-les: • AINEs: < 15 dies/mes • Triptans i ergòtics: < 10 dies/mes Tractament: • Aturar l’abús del fàrmac • Tractar els símptomes de retirada • Reorientar el tractament de la cefalea primària • Establir profilaxi per intentar evitar les recaigudes 3 de 3 ...