Pràctica 3: Esquelet postcranial (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Biologia i diversitat de vertebrats terrestres
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 10/04/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

PRÀCTICA 3 VERTEBRATS: Esquelet postcranial Columna vertebral Parts d’una vèrtebra típica: 1. SOMA o COS VERTEBRAL: en primers estadis del desenvolupament envolta la notocorda, la qual va sent reabsorbida i generalment, en estat adult, trobem un soma sòlid.
El soma es pot classificar segons la forma de la zona d’articulació - Procèlica: amb la part anterior còncava i la posterior convexa Opistocèlica: amb la part anterior convexa i la posterior còncava Amficèlica: amb les parts anterior i posterior còncaves Amfiplana: amb les parts anterior i posterior rectes Biconvexa: amb les parts anterior i posterior convexes Ginglimoide: amb la part anterior convexa i la posterior amb dues protuberàncies Heterocèlica: amb una morfologia complexa, típiques vèrtebres cervicals dels ocells. Cada cara és còncava i convexa al mateix temps, de manera que permet que les vèrtebres siguin molt mòbils entre elles.
2. ARCS NEURAL I HEMAL   L’arc neural està situat dorsalment al soma i protegeix el tub neural L’arc hemal està situat ventralment al soma i protegeix la vena i l’artèria caudals. Forma els ossos cabrials.
Ambdós es perden en les vèrtebres més posteriors.
3. APÒFISIS - - Neural: dorsal a l’arc neural Hemal: ventral a l’arc hemal Cigoapòfisis: serveixen per articular els arcs hemals de les vèrtebres contigües i donen estabilitat a la columna. Cada vèrtebra presenta: o 2 prezigoapòfisis: les seves cares miren cap a la part dorsal i s’articulen amb les postzigoapòfisis de la vèrtebra precedent. Indiquen la part anterior de la vèrtebra.
o 2 postzigoapòfisis: les seves cares miren cap a la part ventral Transverses o Basapòfisis o Diapòfisis: Articulada amb les costelles o Parapòfisis: Articulada amb les costelles o Pleurapòfisis: fusionada amb les costelles Costelles: Costelles bicèfales (amb 2 caps) TUBERCLE (cap posterior o caudal) DIAPÒFISI CAPÍTOL (cap anterior o cranial) PARAPÒFISI Esquelet apendicular Primer dit alineat amb el radi Últim dit alineat amb l’ulna Cintures Amb màxim 2 coracoides - Precoracoides (anterior): generalment el troben en rèptils, ocells i amfibis Coracoides (posterior): mamífers - La clavícula és l’únic os dèrmic, la resta són ossos de cartílag.
L’ili està articular amb la columna vertebral.
AMFIBIS (Anurs) Columna vertebral - 1 vèrtebra cervical (atles): articulada amb l’occipital 7 vèrtebres toracicolumbars: amb pleurapòfisis 1 vèrtebra sacra ginglimoide: Articulada lateralment amb l’ili i, posteriorment amb l’urostil.
Urostil: amb cavitats per encaixar amb la vèrtebra sacra.
Cintura escapular - Supraescàpula Cleitre (fusionat) Escàpula Coracoides Epicoracoides Clavícula Epistèrnum Omnostèrnum Estèrnum o Mesostèrnum o Xifistèrnum Extremitats anteriors En anurs trobem 4 dits (pèrdua del primer dit). És el segon dit (II) el que està alineat amb el radi.
Radi i ulna units, formant el radiulna Extremitats inferiors: Cintura pelviana - Isqui Pubis Ili: allargat Acetàbul: Fossa situada entre els tres ossos on s’articula el cap del fèmur - Tibiofibular: tíbia i fíbula units Tarsians: Estràgal i calcani (ossos de la primera filera proximal del tars) o Astràgal alineat amb la tíbia o Calcani alineat amb la fíbula ANÀPSIDS (Quelonis) Columna vertebral - 8 vèrtebres cervicals (amb atles i axis): C7 amficèlica, C8 biconvexa 10 vèrtebres toràciques: T1 procèlica, T2-9 amfiplanes i unides a la closca, T10 opistocèlica 1-2 vèrtebres sacres 14-35 vèrtebres caudals Extremitats anteriors Cintura escapular - Mesoscàpula (disposició ventral i cranial) Escàpula (disposició dorsal) Coracoides (disposició ventral i caudal) Cintura pèlvica - Ilis (zona d’articulació amb la regió sacra dèbil) Isqui Pubis: per davant seu podem trobar l’epipubis Fenestra isquiopúbica entre l’isqui i el pubis Acetàbul entre els tres ossos - Húmer: corbat, per poder sortir de la closca Radi: alineat amb el dit I Ulna: alineada amb el dit V 5 metacarpians Falanges (variable; Testudo: 2-2-2-2-2) Extremitats posteriors - Fèmur: fortament corbat Tíbia Fíbula 5 metacarpians Falanges (variable, Testudo: 2-2-2-2-2) LEPIDOSAURES (Ofidis) Columna vertebral - Vèrtebres de la regió precaudal: vèrtebres troncals, situades abans de la cloaca o Zigoapòfisis:  hipoapòfisis (posició ventral, imparell)  zigosfè encaixa en el zigocentre de la vèrtebra precedent.
 Prezigoapòfisis  Postzigoapòfisis  Sinoapòfisis: diapòfisis i parapòfisis unides - Vèrtebres de la regió caudal: vèrtebres caudals, situades posteriorment a la cloaca o Les més anteriors presenten unes apòfisis transverses anomenades hemoapòfisis que protegeixen els vasos limfàtics o Les més posteriors no presenten hemoapòfisis ARCOSAURES (Ocells) Columna vertebral - 8-25 vèrtebres cervicals molt mòbils 3-10 vèrtebres toràciques: les primeres estan fortament unides, a vegades fusionades formant l’os dorsal.
SINSACRE: 10-22 vèrtebres fusionades (toràciques, lumbars i caudals) 5-8 vèrtebres caudals (lliures) PIGÒSTIL: 6-10 vèrtebres caudals fusionades formant un os on es fixen les plomes de la cua Cintura escapular - Estèrnum: molt gran on s’inserten els músculs pectorals que mouen les ales Escàpula: dirigida cap a la part dorsal i caudal Clavícules fusionades per la part ventral Canal triossi: pas d’utendó del múscul supracoracoides. Orifici situat entre l’escàpula, l’humer i la clavícula.
Extremitats anteriors - Húmer Radi Ulna: on es fixen 6-40 plomes secundàries 10 plomes fixades a la ma 1 ploma (pèrmicle), més dura que la resta i fixada al III dit 2-6 (4) plomes fixades al IV dit  àlua Cintura pèlvica - Ili Isqui Pubis Acetàbul Foràmen ilisquiatic: entre l’ili i l’isqui Extremitats posteriors - Fèmur Tibiatars: tíbia fusionada amb ossos del tars + fíbula fusionada a la part distal.
Tarsmetatars: ossos del tars i el metatars fusionats Falanges: 2-3-4-5 MAMÍFERS Columna vertebral - - - 7 vèrtebres cervicals o Atles  ales (apòfisis transverses, costelles cervicals) i foràmens transversos o Axis  procés odontoides o Vèrtebres cervicals  foràmens transversos (menys la 7a) 12-15 vèrtebres toràciques  amb diapòfisis i parapòfisis. Vèrtebra anticlina, acostuma a ser a T11: la seva espina neural és perpendicular al soma. Les espines neurals de les vèrtebres anteriors miren cap enrere i les de les posteriors miren cap endavant.
5-7 vèrtebres lumbars  Amb pleurapòfisis, metapòfisis i anapòfisis - 3-5 vèrtebres sacres  la primera vèrtebra amb precigoapòfisis 1-50 vèrtebres caudals Cintura escapular - Escàpula Fossa glenoides Procés coracoides Espina escapular Extremitats anteriors - Humer: Amb fosses radial i coronoide Radi: el cap del radi encaixa amb la fossa radial Ulna: el procés coronoide encaixa amb la fossa coronoide Cintura pelviana - Ili Isqui Pubis: en contacte a la part anterior Acetabulum: articulació amb el fèmur Foramen obturador: entre l’ili, l’isqui i el pubis Extremitats posteriors - Fèmur: amb còndils medial i lateral on s’articulen la tíbia i la fíbula respectivament.
Tíbia: la cresta tibial sempre mira cap a la part externa Fíbula Filera proximal del tars formada per l’atràgal i el calcani. El calcani forma una tuberositat (prolongació) on es fixa el tendó d’Aquil·les).
...