Tema 7. El cerebel (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Neuroanatomia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 10/03/2015
Descargas 5

Vista previa del texto

El cerebel: El cerebel té un paper clau en la coordinació motora i en el manteniment de l’equilibri. Les lesions comporten moviments descoordinats i fragmentats. Si la lesió afecta l’hemisferi dret del cerebel, tindrà problemes per coordinar la part dreta (Ipsilateral).
Els peduncles cerebel·losos permeten comunicar el cerebel amb el tronc de l’encèfal. (Són paquets d’axons).
A nivell del cerebel, a la part externa hi ha substància grisa (escorça cerebel·losa) i a la part interna, substància blanca (centre medul·lar). En el centre trobem també substància grisa, en nuclis centrals del cerebel.
Cada plegament de l’escorça cerebel·losa s’anomena foli (folium). Ens permet veure que l‘escorça està organitzada en 3 capes cel·lulars:  Capa molecular (externa): sinàptica. Formada per axons i dendrites tot i que també hi ha algunes interneurones  Capa de cèl·lules de Purkinje (mitja): són les neurones principals del cerebel  Capa formada per granular: moltes està cèl·lules petites (granulars).
A continuació està la substància blanca.
Principals subdivisions filogenètiques i funcionals.
Filogenèticament:  Arquicerebel. Part més antiga  format pel lòbul floculo-modular  Paleocerebel. Menys antiga  major part de la vermis  Neocerebel. Part més recent  hemisferis cerebel·losos i petita part de la dermis Funcionalment:  Vestibulocerebel = arquicerebel = lòbul floculo-nodular  rep la major part de les aferències dels nuclis vestibulars. Relacionat amb l’equilibri  Espinocerebel bona correspondència amb el paleocerebel  inclou la major part de la dermis i una petita franja de l’hemisferi cerebel·lós. La major part de les aferències provenen de la medul·la espinal i sobretot són informacions propioceptives.
 Pontocerebel = neocerebel = hemisferis cerebel·losos i una mica de la vermis. El nou el rep de que la major part de les aferències provenen de la protuberància (pont). = Cerebro – cerebel (perquè les aferències inicialment provenen de l’escorça cerebral).
Funcions:  Vestibulocerebel (arquicerebel): aquesta regió està relacionada amb el manteniment de l’equilibri. Ajusta el to muscular per mantenir l’equilibri. Les lesions en el lòbul flòculo – nornular fan que la persona tingui dificultats per mantenir l’equilibri.
 Espinocerebel (paleocerebel): o control del to muscular per adequar-lo a les diferents postures o control de la sinèrgia dels músculs (coordinació) que participen en diferents moviments automàtics  Pontocerebel (neocerebel): o Precisió dels moviments voluntaris – rep informació de l’escorça motora i es processa en els circuits. En aquests circuits, el prontocerebel dóna precisió als moviments. Els resultats es tornen a enviar a l’escorça motora o Relació amb els aprenentatge motors El diencèfal Localització i principals subdivisions:  Tàlem  Hipotàlem  Subtàlem  Epitàlem *càpsula interna: axons que comuniquen l’escorça cerebral amb subcorticals com el tàlem * hi ha axons que travessen els dos tàlems *nucli subtalàmic moltes estructures ...