Exàmen Teoria de les Institucions Polítiques (2017)

Examen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 3º curso
Asignatura Teoria de les Institucions pol´ítiques
Año del apunte 2017
Páginas 1
Fecha de subida 03/07/2017
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Exàmens TIP anteriors Juny 2016 . Escull dues preguntes de les quatre opcions. Cal respondre en un full separat cada pregunta, només un full per davant i darrere per pregunta. 2h per realitzar la prova. 1) Consideres que els models de cub d’escombraries proposats per March i Olson (Garbage- Can Models) poden ser útils per analitzar el funcionament d’algunes organitzacions públiques? En quins casos té més sentit l’aplicació d’aquests models? Com hi intervenen les variables institucionals? Explica els motius de la teva resposta. 2) Relaciona la interpretació de Ziblatt sobre l’origen del federalisme a Alemanya amb les explicacions de Paul Pierson sobre el path dependence. Creus que estan relacionades, o que es poden establir algunes connexions? Fins a quin punt es podrien aprofundir la interpretació dels orígens del federalisme amb les aportacions teòriques de Pierson? 3) Fins a quin punt podem interpretar les onades de creació d’agències reguladores al món des de finals dels vuitanta com un fenomen d’aprenentatge, fruit dels nous models teòrics sobre el disseny institucional? Explica el marc teòric implícit en aquesta perspectiva, i quines conclusions se’n poden derivar, en el seu cas. 4) La teoria dels veto-players de George Tsebelis, i l’anàlisi de les coalicions polítiques. En quina mesura la teoria de Tsebelis pot ajudar a analitzar millor la formació de governs? Com pot influït el marc polític- institucional de cada país? Justifica la teva resposta. Juny 2017 Escull dues preguntes de les tres opcions. Cal respondre en un full separat cada pregunta, només un full per davant i darrere per pregunta. 2h per realitzar la prova. 1) Explica el concepte de “social appropiatnes” i argumenta amb quina de les tres perspectives del nou institucionalisme està vinculat. Detalla algun exemple empíric en el que sigui atractiu l’aplicació d’aquest concepte. 2) La teoria dels compromisos creïbles. Fins a quin punt serveix aquesta teoria per explicar el desenvolupament i l’estabilitat de les institucions representatives. 3) El paper de l’Estat en el desenvolupament des de la perspectiva del institucionalisme històric. Identifica algunes dinàmiques de “path dependence” habituals en les explicacions sobre la capacitat estatal per impulsar el desenvolupamentt ...