Història de l'arquitectura tema 4 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Arquitectura - 2º curso
Asignatura Història de l'arquitectura I
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA TEMA 4: L’IMPERI HITITA: ANATÒLIA, Turquia Territori bastament ocupat des de l'antiguitat. Es tracta d'un lloc de pas, un eix cap al centre de l'Àsia.
A partir del II mil·lenni s'hi estableix l'Imperi Hitita.
IMPERI HITITA Els hittites són un poble indoeuropeu, però s’establiran en una zona entorn el segle XVIII, en pobles que estaven ocupats per Hatti, que són les persones d’Anatòlia que estaven vivint en aquell poble. Entorn el 1.800 a.C. apareixen els Hittites, aquests adoptaran el nom del poble que conquereixen, també adopten la religió i els Deus.
Entorn del s.XVIIaC un poble indoeuropeu s'assenta en el Poble Hatti, al centre d'Anatòlia. Els hatis eren la gent de sempre d'allà, hitites és el nom que li donen els assiris, a partir del 1800aC.
Aquests nous pobles provenen possiblement de la zona del Caucas.
Apareixen i adapten el nom, la religió, els déus i trets culturals del poble que conquereixen. Però implanten la seva llengua indoeuropea. Fan seva una civilització cultural i socialment superior però pobra en poder militar.
Regne Hitita 1750-1450aC→ El primer rei hitita fou Anitta de Kussara. Fou una època de consolidació política i el 1620aC tenien tal potència capaç de conquerir Babilònia.
Imperi Hitita 1450-1180aC→ Es dóna un procés de sortida militar, avançament de tropes a favor de l'expansió de l'imperi.
Edat fosca 1180-750aC→ A tota Anatòlia. És el moment de l'irrupció dels Pobles del Mar l'any 2000aC.
Desprès de que els Hittites conquerissin la ciutat dels Hattis, el Hittites van anomenar la ciutat com Hattusas, la qual funcionara com a capital.
HATTUSAS, Bogazköy, Turquia 1.700 - 1.800 a.C.
• L'enclavament de Hattusas era en origen un assentament dels hatti, de nom Hattus. La • ciutat comptava amb un karum assiri.
Al s.XVIII aC el rei hitita Anitta de Kussara conquereix Hattus. Els hitites en conserven • el nom, transformant-lo en Hattusas.
• La primera muralla és edificada cap al s.XVI aC pel rei Hantili I. Un segle després, un poble nòmada anomenat gas gas, destrueix la ciutat, però serà reconstruïda en molt poc temps.
• La ciutat estava dividida en dos sectors: la ciutat baixa (Gran Temple i Ciutadella, estarà ocupat ja des de l'època Hatti fins al 1450aC; la ciutat alta (Büyükkale) s'ocuparà en l'època imperial entre 1450 i 1180aC.
• Finalment, el 1180aC cau l'imperi i la seva capital en mans dels gas gas i els Pobles del Mar (vasalls d'Egipte).
18 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA Ciutat alta o “Ciutadella” Es tractava d'una estructura elevada, resguardada en un cantó per un turó. Estava completament fortificada ja que dins s'hi situava el palau, els edificis administratius i militars.
La fortificació consistia en unes muralles amb un seguit de torres com a element defensiu potent i d'imposició, passadissos, avantmurs, portes complexes...
En definitiva, consistia en un últim reducte per protegir les classes dirigents en cas que la part baixa de la ciutat caigués en mans enemigues.
Ciutat baixa i temple S'hi situava en gran part les cases de la gent, l'espai domèstic.
Gran temple→ dedicat al déu del Temple de Hatti i la deesa del Sol d'Arinna. Té una estructura rectangular, dividida en tres parts: l'accés, el pati o zona d'oració i una tercera zona més privada on només hi accedien els sacerdots. Està tot rodejat pel themenos, mur que delimita l'espai sagrat.
TÈNCIQUES DE CONSTRUCCIÓ Es tracta d'una construcció diferent de la de Mesopotàmia, basada en l'ús de la pedra ja que degut a la deficiència d'aigua fan un menor ús del tovot.
1. Desenvolupament de falses voltes, arcs i cúpules amb pedra.
2. Aparell poligonal→es tracta de carreus tallat per una raó estètica, amb inscripcions en jeroglífic si eren de tema religiós i sinó en llengua cuneïforme del Proper Orient.
3. Sistema de sòcol→originari dels fenicis. Consistia en construir murs a partir de dues fileres de pedra i l'espai entre elles omplert de pedra triturada. Utilitzat per fonamentar estructures potents i servir d'aïllant contra la humitat.
4. Pavimentació→dels carrers amb lloses de pedra i peraltats amb tal d'evacuar l'aigua de les vies.
ESTRUCTURES DEFENSIVES DE LA CIUTADELLA BÜYÜKKALE 1450-1180aC Muralla avançada Muralla de blocs megalítics poligonals→dificulta l'escalada. Glacis→terraplens. Existeix la teoria de que foren un altar. Torres Portes complexes→Porta dels Lleons i Porta del Rei. Amb cossos de guàrdia als costats per un millor control.
Es busca la forma d'un arc a partir de dues grans peces que es recolzen sobre un dintell.
Muralla de casamata→ muralla que constava de dues parets, i entre aquestes hi havia espais buits, els quals en cas d'atac s'omplien de roca o sorra per reforçar la muralla.
19 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA Jaciment Yazilikaya, Bogazköy Turquia 1275-1250aC 2km al Nord-Est de Hattusas, es tracta d'un Santuari Nacional Hitita a cel obert, a partir de la transformació d'un espai com a territori religiós.
És una construcció rupestre que consta de dues galeries naturals amb frisos esculpits, creats durant el Regne Antic Hitita.
Galeria dels Déus→ Està molt pensada la orientació i cercada la il·luminació durant el dia. La representació de la divinitat és fent més gran el personatge.
Totes les representacions són en perfil. Els déus porten barrets cònics, marxen amb un peu avançat, porten espases en forma de falç... Tot i semblar-se a l'art egipci és menys sofisticat. No són divinitats mesopotàmiques: o bé són dels urrites (Síria) o del món indeuropeu (Irán).
2km al Nord-Est de Hattusas, es tracta d'un Santuari Nacional Hitita a cel obert, a partir de la transformació d'un espai com a territori religiós.
És una construcció rupestre que consta de dues galeries naturals amb frisos esculpits, creats durant el Regne Antic Hitita.
Galeria dels Déus→ Està molt pensada la orientació i cercada la il·luminació durant el dia. La representació de la divinitat és fent més gran el personatge.
Totes les representacions són en perfil. Els déus porten barrets cònics, marxen amb un peu avançat, porten espases en forma de falç... Tot i semblar-se a l'art egipci és menys sofisticat. No són divinitats mesopotàmiques: o bé són dels urrites (Síria) o del món indeuropeu (Irán).
Jaciment Alacahöyuk, Çorum Turquia 1450-1180aC L'assentament d'Alacahöyuk, molt proper a Hattusas, ja era un centre important al Calolític (IV mil·lenni).
Els arqueòlegs hi localitzen tombes reials, dels hatti, plenes de joies d'or i plata.
Els elements arquitectònics més importants són la Porta dels Esfinxs (mateix sistema que la Porta dels Lleons) i els ortostats decorats de la muralla.
La ciutat deixarà d'existir l'any 1180aC destruïda pels atacs dels pobles gas gas.
Ortostat→són lloses de pedra que permeten la decoració i són més econòmiques que no pas els carreus.
ARQUITECTURA Urbanisme que busca la ortogonalitat i un cert ordre. Carrers pavimentats, peraltats i amb sòcol.
Espais domèstics molt regulats, en busca d'ordre, proporció, el qual indica que té una distribució difícil (el Sol és car).
20 RUTH SOLER RAMONET URV-ETSA REUS 2N CURS DE CARRERA Capella -ShrineIntegrades entre les cases, són espais religiosos i de culte personal als avantpassats.
Porta dels Esfinxs Mateix sistema constructiu. Es busca l'elevació i fortificació que per mitjà del canvi de cota aconseguien una major visual, impacte, difícil accés i facilitat a l'hora de defensar-se. Les portes eren de pedres inclinades, suportades per un arc de descàrrega.
21 ...Comentario de mbasvillalba en 2018-04-06 12:15:31
Grácias!