HH (2007)

Otro Portugués
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 5º curso
Asignatura HH
Año del apunte 2007
Páginas 6
Fecha de subida 19/10/2014
Descargas 38
Subido por

Vista previa del texto

2 Examen de Q. Org.del Proc. Bioquímics Juny 2012 Alumne......................................................NIU………… Respondre les qüestions en els llocs preparats. Si no es diu res s’entenen quantitats estequiomètriques. Si no es diu res es demanen el compost o compostos principals de les reaccions.
1.- Pel triglicèrid adjunt escriu l’equació igualada del seu tractament amb excés de CH3OH amb catàlisi àcida a 60ºC. (5 punts) CH2OH CHOH CH2OH COOCH3 COOCH3 COOCH3 1 /5 2 /10 3 /11 4 /7 5 /12 Qualificació Total............./45 2.- Indicar el compost resultant de la hidratació del isòmers del 1,3-difenilpropè amb catàlisi àcida .
Raonar la resposta valorant la coordenada de reacció. Indicar si la reacció es estereoselectiva i/o estereoespecífica (10 punts) Compost o compostos final(s) STcis ST trans Catió cis trans Enantiòmers fianla Coordenada(es) de Reacció encercleu Estereoselectiva Si No Estereoespecífica Si No 3.- Ompliu amb les estructures adients els quadres buits del esquema següent i poseu el reactiu necessari damunt la fletxa per a la transformació indicada amb un interrogant. (11 punts) Br2 H2, Pd/C OHCH2CH2OH, H+ HCl H2O, H+ O KMnO4 OH O CH3CH2OH, cat H+ COOCH2CH3 O O 1) EtO- Na+ 2) ICH3 1) EtO- Na+ 2) BrCH2Ph NaBH4 H2SO4 -H2O H+ 4.- Completeu les següents reaccions suposant que estan realitzades en les condicions estàndards (7 punts) O O CCH 3 Ph CHCH3 Ph OH Ph Ph CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 O Ph O O O O OCH2CH3 H O N H No reacciona O H2 C O S O CH 2OH 5.- Escriure en els requadres el producte principal de les reaccions indicades (12 punts) O O CH3CH2OO CH3CH2OH O Cl OCH 3 OCH3 Br 1 eq Br2 C=O H3 CH 2C C=O OCH 3 H3CH2C HNO3/H2SO4 NO2 C=O H3CH 2C CH3(CH2)2CHCO2Et CCH2(CH2)2CH3 O 1) NaOEt/EtOH CH3(CH2)3CO2Et CH3(CH2)2CH2 CCH2(CH2)2CH3 O OH H3O+, O O O OH Br H3C CH2 H H CF3 H CF3 Br2 H3C H3C C H2 H H2 H C Br Br Br H CF3 ...