Utilització de fàrmacs en situacions especials, geriatria i pediatria (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 3

Vista previa del texto

TEMA 5 - UTILITZACIÓ DE FÀRMACS EN SITUACIONS ESPECIALS, GERIATRIA I PEDIATRIA ABSORCIÓ Canvi fisiològic Augment pH gàstric Menor àrea d’absorció Menor peristaltisme Efecte clínic Menor absorció fàrmacs Exemple d’alguns Ketoconazol Itraconazol Ferro Vit B12 Irrellevant clínicament Irrellevant clínicament DISTRIBUCIÓ Canvi fisiològic Augment teixit adipós Efecte clínic Exemple Augment t1/2 de fàrmacs Diazepam liposolubles Flurazepam Difenilhidantoïna Menor aigua corporal total Augment de concentració de Etanol (VD) fàrmacs hidrosolubles Li Menor massa muscular Digoxina Menor albuminèmia Augment del fàrmac lliure Fenitoïna Warfarina Teofilina Digoxina Augment d’alfa glicoproteïna Menor fàrmac lliure Lidocaïna àcida Propranolol METABOLISME Canvi fisiològic Fase I. Menor metabolisme hepàtic Efecte clínic Exemple Augment t1/2 dels fàrmacs Diazepam implicats Flurazepam Clordiacepòxid Propranolol Teofilina Fase II. Metabolisme hepàtic No hi ha canvis Lorazepam variable Oxazepam EXCRECIÓ Canvi fisiològic Menor fluxe sanguini renal Menor filtració glomerular Menor secreció tubular Efecte clínic Augment t1/2 d’excreció renal Exemple Digoxina Gentamicina Betalactàmics AINE Li Metildopa Procainamida Vancomicina RESUM - Absorció FÀRMACS D’ÚS QUOTIDIÀ EN ELS PACIENTS D’EDAT AVANÇADA I ELS SEUS RISCOS Fàrmac Riscos Laxants Dependència, desequilibri hidroelectrolític Diürètics Incontinència urinària, desequilibri hidroelectrolític, hipotensió Antihipertensius i betabloquejants Hipotensió postural Glucòsids cardiotònics Confusió, arítmies, trastorns gastrointestinal, psicosi Antiinflamatoris no esteroideos Irritació gastrointestinal, confusió mental Antiparksonians Sequedat de boca, retenció urinària, visió borrosa, hipotensió postural, confusió mental, depressió Hipnòtics, ansiolítics, tranquil·litzants Confusió mental, incontinència urinària, agitació paradoxal, caigudes Antidepressius Hipotensió postural, confusió mental, restrenyiment Corticosteroides Hiperglucèmia, confusió mental Hipoglucemiants orals Hipoglucèmia, molèsties digestives, alteració mental ADMINISTRACIÓ DE FÀRMACS EN EL PACIENT PEDIÀTRIC UTILITZACIÓ DE FÀRMACS EN EL NEN El nen no és un “adult petit”.
Administració de fàrmacs basada en els estudis realitzats en adults (extrapolacions).
Escassos assajos clínics en nens.
Característiques FCC i FCD peculiars ràpidament canviant durant la fase de desenvolupament ELEVADA VARIABILITAT FCC Naixement: immaduresa dels sistemes eliminadors: risc d’acumulació de fàrmacs (toxicitat).
Maduració  nen 1 any: aclariment hepàtic pot ser major que en l’adult.
SUBGRUPS D’EDAT Prematurs: EG < 38 set [1] Lactants: < 1 any [3] A terme: EG 38 – 42 set [2] Nens: > 1 any [4] CARACTERÍSTIQUES FCC EN EL NEN Absorció Distribució Metabolisme excreció Aclorhídria [1,2] Menys secrecions biliars [1,2,3] Poca massa muscular i fluxe sanguini [1,2,] Pell amb poc extracte corni [1,2,3,4] Major percentatge d’aigua corporal [1,2,3] Percentatge de greix variable [1,2,3] Menor UPP (menys albúmina) [1,2,3] Major permeabilitat BHE [1,2] Sistemes enzimàtics immadurs [1,2] Major capacitat metabòlica [3,4] Menor filtració glomerular [1,2] Variabilitat en les t1/2 dels fàrmacs [1,2] RESUM Absorció: distinta absorció intestinal (diferencies pH; peristaltisme). Via IM absorció irregular.
Via tòpica major absorció.
Distribució: més proporció d’aigua corporal, menys greix corporal. Diferent unió a proteïnes plasmàtiques.
Metabolisme: immaduresa d’alguns medicaments enzimàtics.
Excreció: el ronyó no assoleix la seva capacitat excretora normals fins a l’any de vida.
MEDICAMENT EN PEDIATRIA Preparats per a la tos i el refredat: 1. Prendre la quantitat adequada de líquids.
2. No donar preparats amb antihistamínics (elevat efecte secundari) 3. Mucolítics i expectorants: eficàcia no demostrada en assajos clínics. No es recomanen les associacions (antibiòtics-mucolítics, combinacions d’antitussígens...) 4. Antitussius: Dextrometorfà i Codeïna (únic amb eficàcia demostrada) no recomanats en nens de menors d’un any.
5. Analgèsics i antitèrmics: paracetamol, ibuprofè.
Sistema digestiu: 1. Antidiarreics: no donar loperamida en nens <12 anys.
2. Estimulants de la gana: Ciproheptadina (antihistamínic i antiserotoninèrgic). Pot produir efectes psicòtics.
3. Vitamines: sobreutilització. La vitamina D pot estar indicada en la dieta de nounats que reben lactància artificial durant el primer any de vida. Vitamina E en prematurs amb fibrosis quística. Altres vitamines: única indicació dèficit vitamínics.
Antibiòtics: sobreutilització. Utilització d’antibiòtics no adequats.
Sistema nerviós central: antidepressius tricíclics per l’enuresi nocturna (responsables del 75% de les morts per intoxicació medicamentosa en nens) ISRS /antidepressius: risc de comportaments suïcides.
Metilfenidat: tractament Trastorn Dèficit Atenció – Hiperactivitat Fàrmacs Aminoglicòsids (antibiòtic) Quinolines (antibiòtic) Tetraciclines (antibiòtic) Fenitoïna (antiepilèptic) Fenobarbital Teofil·lina Corticoides sistèmics Neurolèptics Riscos Ototoixitat, nefroxicitat Alteracions creixement i cartílags Alteracions òssies i dentaries Acne, hipertrofia gingival, hirsutisme Hiperactivitat Irritabilitat Alteracions del creixement Discinèsies ...